Varan har lagts till i varukorgen
Cementkrisen
Svårt att ersätta svensk cement med import
Juridik 7 sep 2021
gjuter-betong-slite-kalkstenstakt
Utebliven produktion av kalksten till cementtillverkning vid Slite kan få stora konsekvenser för byggbranschen varnar SGU och Boverket. Foto: Jan-Erik Kaiser & Sten-Åke Stenberg/ Mostphotos
Det finns få alternativ till cementproduktionen i Slite visar en genomgång gjord av Sveriges geologiska undersökning. Varken andra kalkstenstäkter i Sverige eller import av cement från andra länder kan på kort sikt ersätta anläggningen.

Cementproduktionen i Slite kan fortsätta till sommaren 2022 efter att regeringen beslutade om att införa en särskild tidsbegränsad lag som gjorde det möjligt för Cementa att fortsätta sin produktion. Företaget får möjlighet att bryta resterande kalk som finns i det nuvarande tillståndet till cementproduktionen.

Vad som händer efter det vet ännu ingen. På uppdrag av Näringsdepartementet har Sveriges geologiska undersökning, SGU, gått igenom förutsättningarna för att ersätta kalkstensbrytningen vid Slite, som står för över hälften av all cementproduktion i Sverige.

Bland annat har det undersökts om andra fyndigheter av kalk i Sverige kan ersätta produktionen, om det blir så att täkten i Slite inte längre kan användas. SGU bedömer att den möjligheten är liten.

Erika Ingvald, enhetschef för avdelningen Mineralresurser – Mineralinformation och Gruvnäring på SGU, säger till Omvärldsbevakning att på kort sikt är det inte möjligt. De kalkstenstäkter som är kända i Sverige i dag används till annat och är svåra att få i bruk igen. På andra håll ligger de möjliga täkterna för långt ifrån lämplig infrastruktur.

– Vår bedömning är att det är täkter, eller snarare fyndigheter, nära hamnar och längs med kustlinjen som är överhuvudtaget aktuella egentligen, säger Erika Ingvald.

Dåliga förutsättningar för import

Men att starta nya täkter tar tid. Det gäller att hitta platser som är lämpliga, få tillstånd att prospektera och undersöka marken för att hitta rätt mängd och kvalité på kalken. Skulle det gå vägen väntar sedan en process för att få tillstånd, något som också brukar överklagas.

erika-ingvald-sgu Erika Ingvald. Foto: SGU

Kan kalk sedan börja brytas måste det också listas ut vad för betongrecept som behövs för att få de egenskaper som efterfrågas.

– Det i sig kan ta flera år. Så innan du har din betong så kan vi prata om 20 år. Om du har tur och får dina tillstånd, säger Erika Ingvald.

Importen av kalk till Sverige för produktion av cement är på kort sikt inte heller något som är möjligt menar SGU. Mer logiskt skulle i stället vara att importera cement men Erika Ingvald berättar att det är svårt att se detta som ett alternativ.

– Som det ser ut i Europa och vårt närområde så är vår bild att den kapaciteteten inte finns på kort sikt att möta de svenska behoven.

Erika Ingvald säger att det hela tiden återkommer till kalken. För att andra länder ska kunna tillgodose de svenska behoven behöver mer kalk brytas, något som kan vara svårt inom de tillstånd som verksamheterna har och som är anpassade efter behoven i respektive land.

Bostadsbyggandet kan minska

Även Boverket har undersökt de möjliga konsekvenserna för bostadsbyggandet om produktionen av cement upphör i Slite. På kort sikt ser man stora hot mot hela byggbranschen.

Myndigheten har gjort konsekvensanalysen på uppdrag av SGU och skriver i sin rapport att om det blir brist på cement kan bostadsbyggandet minska kraftigt. Västra Sverige, som får mycket cement från Cementas anläggning i Skövde, kan komma lindrigare undan menar Boverket. Men övriga delar av Sverige kan drabbas hårdare och leda till att färre bostäder börjar byggas.

Koldioidneutral produktion i fara

SGU skriver också i sin rapport att det finns risk för ökade koldioxidutsläpp om cement och kalk måste importeras från andra länder. Dessutom finns det risk att Cementas planerade satsning på koldioxidneutral produktion av cement i Slite helt försvinner om brytningen av kalk måste stoppas.

– Om inte cementproduktionsanläggningen matas med kalk, då finns inget underlag för att göra en fabrik för den produktionen, säger Erika Ingvald.

FAKTA Cementkrisen

Mark- och miljööverdomstolen meddelade 6 juli att Cementas ansökan om fortsatt brytning av kalk i sina täkter vid cementfabriken i Slite innehöll för stora brister för att kunna godkännas. Det innebär att Cementa inte fick ett förnyat tillstånd för att bryta kalk efter sista oktober 2021.

Cementa överklagade beslutet till Högsta domstolen, som valde att inte ta upp fallet.

Flera branschorganisationer menar att beslutet kan leda till försenade byggprojekt och till och med byggstopp.

Regeringen berättade 10 augusti att de ska stifta en ny lag som ska ge Cementa ett tillfälligt tillstånd att fortsätta att bryta kalk vid täkterna i Slite. Det är en tillfällig lag som ger företaget möjlighet att bryta kvarvarande mängd kalk inom sitt nuvarande tillstånd. Lagen ska gälla från i oktober 2021 och åtta månader framåt.

Källa: Cementa, Mark- och miljööverdomstolen, regeringen
Bevaka ämnen i artikeln

Juridik Miljö Samhällsplanering
Fackområden

Anläggning Husbyggnad
Mer i ämnet

Fler nyheter

FAKTA Cementkrisen

Mark- och miljööverdomstolen meddelade 6 juli att Cementas ansökan om fortsatt brytning av kalk i sina täkter vid cementfabriken i Slite innehöll för stora brister för att kunna godkännas. Det innebär att Cementa inte fick ett förnyat tillstånd för att bryta kalk efter sista oktober 2021.

Cementa överklagade beslutet till Högsta domstolen, som valde att inte ta upp fallet.

Flera branschorganisationer menar att beslutet kan leda till försenade byggprojekt och till och med byggstopp.

Regeringen berättade 10 augusti att de ska stifta en ny lag som ska ge Cementa ett tillfälligt tillstånd att fortsätta att bryta kalk vid täkterna i Slite. Det är en tillfällig lag som ger företaget möjlighet att bryta kvarvarande mängd kalk inom sitt nuvarande tillstånd. Lagen ska gälla från i oktober 2021 och åtta månader framåt.

Källa: Cementa, Mark- och miljööverdomstolen, regeringen