Varan har lagts till i varukorgen
Stora problem för fastighetsägare efter översvämningarna
Bostäder 9 sep 2021
oversvamning-rikard
Det kan vara svårt att skydda sina fastigheter mot stora mängder vatten. Här en galleria i centrala Gävle vid den senaste stora översvämningen. Foto: Johan Jeppsson / TT
Hur väl förberedda är fastighetsägarna för ännu en omfattande översvämning? Inte så väl menar Rikard Silverfur, chef för hållbarhetsfrågor vid Fastighetsägarna. –Mitt första råd är att skaffa sig information om riskläget för ens fastigheter.

Mediarapporteringen har framför allt fokuserat på enskilda villaägare och översvämmade gator och vägar efter sommarens översvämningar i till exempel Gävle, Göteborg, Kalmar och Stockholm. Men vilket ansvar har man som fastighetsägare och hur ska man agera om ens fastigheter plötsligt blir överfyllda med vatten?

En som vet mer om situationen för fastighetsägare i Gävle efter översvämningen är Johanna Moberg, chefsjurist Fastighetsägarna Mittnord. Hennes upplevelse i det akutskede som var, är att fastighetsägarna var upptagna med att jaga pumpar och avfuktare samt att försöka kontakta försäkringsbolag.

johanna Johanna Moberg.
Borde det inte finnas ett lagkrav när man bygger fastigheter att man måste installera backventiler där det går? Det skulle spara samhället mycket resurser.

Det är först i ett senare skede man hör av sig till Fastighetsägarna. Det är då när man vill prata skadereglering och undrar till exempel varför man inte fick ersättning för vissa saker. Eller funderar över hur man ska fördela ersättningen mellan hyresvärd och hyresgäster, menar Johanna Moberg,

– En annan aktuell fråga kan vara vad som ska gå på fastighetsförsäkringen och vad som ska gå på till exempel hyresgästernas eller de boendes försäkringar.

Vatten i el- och ventilationssystem

Johanna Moberg berättar att ett fastighetsbolag uppgett att de inte har en enda källare i sina fastigheter som är torr efter översvämningen. För ett annat hade endast två hus klarat sig undan att få in vatten. Många fastigheter har fått in vatten även i el- och styrsystemen och i ventilationskanalerna, vilket inneburit att till exempel hissar och rulltrappor står stilla.

Undersök riskläget för fastigheterna

Rikard Silverfur.
Datorcentraler och styrcentraler bör placeras högre upp i huset eller förses med vattensäkra dörrar.

Som fastighetsägare eller bostadsbolag bör man generellt få in i sina rutiner att se över och förbättra skyddet och beredskapen för översvämningar, säger Rikard Silverfur.

En första insats kan vara att skaffa sig information om hur riskutsatta de egna fastigheterna är för översvämningar. Denna information hittar man hos respektive länsstyrelse.

– Sedan gäller det att förstå hur väl fastigheterna kan står emot ett större skyfall, om det finns det en skyfallskartering och att ta reda på om den aktuella kommunen har några planer på att genomföra några klimatanpassningsåtgärder, säger Rikard Silverfur.

Effektivt installera backventiler 

– Det handlar också om att till exempel se till att huset är tätt, kontrollera avrinning, brunnar och bortledning av vatten. Att installera backventiler, i de fastigheter där det är möjligt, är en bra åtgärd för att motverka att källarna översvämmas genom bakåtströmmande vatten från va-systemet, säger Rikard Silverfur.

Johanna Moberg, chefsjurist Fastighetsägarna Mittnord, funderar över om lagkrav skulle hjälpa.

– Borde det inte finnas ett lagkrav när man bygger fastigheter att man måste installera backventiler där det går? Det skulle spara samhället mycket resurser.

Skydda känslig utrustning

Fastighetsägare rekommenderas att inte ha känslig och värdefull utrustning där det finns risk för översvämning.

– Datorcentraler och styrcentraler bör placeras högre upp i huset eller förses med vattensäkra dörrar, säger Rikard Silverfur.

Om översvämning ändå skulle bli en realitet gäller det att ha beredskap för att minimera skadorna. Till exempel ha tillgängliga sandsäckar, pumpar eller mer avancerade lösningar som hejdar vattnet. Detta sparar väldigt mycket arbete om man hindrar vattnet att komma in i fastigheterna.

Kan bli hyreshöjningar framöver

För det kommunala bostadsbolaget Gavlegårdarna drabbades drygt 100 hyresgäster svårt av skyfallet. Många av dem fick flytta in på hotell i den akuta situationen. Det kommer nu att ta månader innan alla lägenheter är åtgärdande. Torktiden är i vissa fall upp till tre månader och det kan komma att pågå in på nästa år, säger Cathrine Holgersson, vd på Gavlegårdarna, till SVT Nyheter.

Gavlegårdarna hade i början även problem att få igång sina drygt 60 hissar.

Efter att bostadsbolaget insett omfattningen av skadorna har man infört ett stopp för all ny uthyrning av lägenheter. De drabbade hyresgäster måste i först hand få någonstans att bo

Hur länge stoppet ska pågå vet inte Cathrine Holgersson inte och utesluter inte heller att det kan bli hyreshöjningar för att klara kostnaderna för alla skadorna, liksom höjda försäkringspremier. Gavlegårdarna tittar nu på hur man kan förebygga liknande katastrofer i framtiden.

FAKTA Fastighetsägarnas tips är att skaffa sig information om riskläget för fastigheter:

– Hur stor är risken för översvämning för de aktuella fastigheterna?

– Hur bra kan fastigheterna motstå skyfall?

– Finns det en skyfallskartering?

–Ta reda på om kommunen har några planer på att genomföra några klimatanpassningsåtgärder i området?

Källa: Fastighetsägarna Sverige.
Bevaka ämnen i artikeln

Bostäder Lokaler Kris och beredskap Miljö Samhällsplanering
Fackområden

El & Tele Förvaltning Husbyggnad Renovering
Mer i ämnet

Fler nyheter

FAKTA Fastighetsägarnas tips är att skaffa sig information om riskläget för fastigheter:

– Hur stor är risken för översvämning för de aktuella fastigheterna?

– Hur bra kan fastigheterna motstå skyfall?

– Finns det en skyfallskartering?

–Ta reda på om kommunen har några planer på att genomföra några klimatanpassningsåtgärder i området?

Källa: Fastighetsägarna Sverige.