Varan har lagts till i varukorgen
Solceller – en klimatsmart lösning visar studie
Bostäder 23 sep 2021
solceller-fasad.webb
Är solceller som fasadmaterial verkligen ett hållbart alternativ? Detta har studerats i HSB Living Lab. Foto: Mostphotos
Solceller kan vara en lönsam affär men är det en klimatsmart lösning? HSB och teknikkonsultbolaget Bengt Dahlgren har i en studie kommit fram till ett svar.

När nya fastigheter ska byggas finns i dag möjlighet att använda byggnadsintegrerade solceller. På HSB Living Lab i Göteborg består taket och fasaden till stor del av solceller och i en studie har man kunnat se att det kan vara en lika kostnadseffektiv lösning som traditionella fasadmaterial. Nu har man i en fortsättningsstudie, tillsammans med teknikkonsultbolaget Bengt Dahlgren, tittat på om det även är en klimatsmart lösning. 

I studien har man tagit hänsyn till saker som tillverkning och transport av materialen, och i solcellernas fall även förväntad elproduktion under hela deras livstid – det vill säga 25 år. För även om huset kan producera miljövänlig energi, är det inte nödvändigtvis så att solcellernas klimatavtryck är lägre än andra fasadmaterial.

– För att få reda på det måste man titta på vilken klimatpåverkan hela produktionskedjan av materialen har. Ofta har solcellerna en högre klimatbelastning vid produktionen än konventionella fasadmaterial, säger Gerda Ingelhag, konsult på Bengt Dahlgren i en kommentar på HSB Living Labs hemsida.

Rätt läge under lång tid

Tittar man bara på tillverkningsprocessen så hade alla de testade solcellerna högre klimatpåverkan än de andra fasadmaterialen. Men det är när man lägger till de kommande 25 åren som siffrorna börjar se annorlunda ut.

– I och med att solcellerna producerar egen el under hela den tiden så undviker man också sämre el på marknaden. Det väger upp klimatavtrycket vid tillverkningen, säger Gerda Ingelhag.

Förutsatt att panelerna är rätt placerade. Studien visar att störst elproduktion hade de som placerats på tak i söderläge. Detta innebär att om man placerar panelerna på en söderfasad så undviker man en klimatbelastning.

– Men sitter de åt öst eller väst så blir elproduktionen lägre, och för vissa solceller blir det att den klimatpåverkan som tillförs vid produktion fortfarande blir lite högre än den som kan undvikas.

Bättre än vanlig fasad

I det långa loppet är byggnadsintegrerade solceller oftast ett bättre alternativ jämfört med andra vanliga tak- eller fasadmaterial, visar studien. Men det är inte helt enkelt att mäta.

– Att jämföra olika material kan verka enkelt, men det finns många olika perspektiv att ha i åtanke. Man måste göra antaganden kring vilken el som ersätts, och dessutom finns det ganska lite lättillgänglig information om hur stor klimatpåverkan tillverkningsprocessen från solceller har, säger menar Gerda Ingelhag.

Viktigt med tillverkningsland

Studien pekade även på hur viktigt det är vilket land solcellen producerats i. Är den tillverkad i Norden är klimatpåverkan betydligt lägre än om den är tillverkad i Kina. Inte bara därför att transporterna blir kortare.

– Klimatavtrycket handlar mycket om vilken energi man använder när man tillverkar solcellen. Om energin i ett tillverkningsland blir mer förnybar kommer produkten som tillverkas att få en lägre klimatpåverkan, säger Gerda Ingelhag.

FAKTA HSB Living Lab

HSB Living Lab är ett flerbostadshus och en världsunik forskningsarena som stod färdig 2016. Fastigheten ligger på Campus Johanneberg, Chalmers i Göteborg och är ett tredje generationens levande labb där forskare och utvecklare testar innovationer inom teknik, energi, beteendevetenskap och arkitektur. 

Fastigheten är byggt i moduler och står på tillfälligt bygglov i minst tio år. Därefter kan huset komma att monteras ned och flyttas. Alla lägenheter hyrs därför ut på korttidskontrakt.

Källa: HSB Living Lab
Bevaka ämnen i artikeln

Bostäder Elproduktion Hållbarhet Miljö
Fackområden

El & Tele Förvaltning Husbyggnad
Mer i ämnet

Fler nyheter

FAKTA HSB Living Lab

HSB Living Lab är ett flerbostadshus och en världsunik forskningsarena som stod färdig 2016. Fastigheten ligger på Campus Johanneberg, Chalmers i Göteborg och är ett tredje generationens levande labb där forskare och utvecklare testar innovationer inom teknik, energi, beteendevetenskap och arkitektur. 

Fastigheten är byggt i moduler och står på tillfälligt bygglov i minst tio år. Därefter kan huset komma att monteras ned och flyttas. Alla lägenheter hyrs därför ut på korttidskontrakt.

Källa: HSB Living Lab