Varan har lagts till i varukorgen
Cementkrisen
Så vill Cementa undvika cementbrist
Juridik 15 sep 2021
cementa-karin-comstedt-webb
Karin Comstedt Webb, hållbarhetschef på Cementa, berättar att det fortfarande finns osäkerheter i deras plan på inköp av kalksten. Foto: Björn Wedin/Mostphotos & Cementa
Stoppad export, längre tillfälligt tillstånd och inköp av kalksten från externa parter. Det är några av lösningarna som Cementa hoppas på för att undvika en möjlig brist på cement.

I augusti meddelade regeringen att de vill införa tillfälliga förändringar i miljöbalken för att Cementa ska kunna fortsätta att bryta kalksten vid sin cementfabrik i Slite under begränsad tid. Det tillfälliga tillståndet, i praktiken en förlängning i tid av nuvarande tillstånd, kommer i så fall ska gälla från sista oktober och åtta månader framåt enligt förslag från regeringen.

Det är menat att göra det möjligt för Cementa att ta upp den återstående mängd kalksten inom nuvarande tillstånd, vilket motsvarar ungefär åtta månaders normal drift.

Men åtta månader är för kort tid anser Cementa. I ställer kommer man att i nästa vecka ansöka hos regeringen om ett akut brytningstillstånd som ska gälla för en period upp till tre år.

– Det handlar om samma mängd sten men att få möjligheten att mer flexibelt och på ett tryggare sätt kunna använda egen sten i kombination med extern sten vi vill köpa från Nordkalk, säger Karin Comstedt Webb, hållbarhetschef på Cementa.

Planerar köpa in annan kalksten

Cementas fabrik i Slite producerar i dag ungefär 75 procent av all svensk cement. För att fortsätta få in kalksten till produktionen har bolaget skrivit under ett avtal med Nordkalk om att köpa in kalksten från deras täkt på norra Gotland.

karin-comstedt-webb-cementa-tillstand Karin Comstedt Webb. Foto: Cementa

Enligt Karin Comstedt Webb har de kommit överens om volymer som motsvarar upp emot det behov som bedöms finnas under de närmaste sex åren. Men kortsiktigt kan det bara täcka 25 procent av behovet i fabriken i Slite.

– Det finns fortfarande en del osäkerheter kring den här lösningen. För att kunna använda stenen så kommer vi att ta in den på ett annorlunda sätt jämfört med hur verksamheten bedrivs idag och jämfört med grunden för de tillstånd vi har idag, säger Karin Comstedt Webb.

Cementa har inlett en dialog med länsstyrelsen på Gotland för att få den nya kalkstenshanteringen godkänd.

– Vi hoppas kunna få besked inom en relativ närtid så vi kan ge tydligare besked till marknaden om hur försörjningen av cement kommer att se ut de kommande åren.

Svårt att få till import

En följd av att kalksten köps in från Nordkalk är att lastbilstransporterna till Slite förväntas öka kraftigt. Cementa räknar med att 75 procent av kalkstenen från Nordkalk kommer att föras in på det viset och 25 procent via fartyg.

För Cementa är det önskvärda alternativet att i så stor utsträckning som möjligt ta in material via hamnen men det begränsas av utrymmet i den. Det innebär också att det finns begränsningar knutet till mer långväga importalternativ.

– Det är den hamnkapacitet vi har att nyttja i det här fallet och att hitta en annan typ av kalksten någon annanstans och ta in över kaj låter sig inte göras, säger Karin Comsted Webb.

Cementa har beslutat om att stoppa exporten av cement från Slite till utlandet men det är bara en mindre del av totalproduktionen som gått till andra marknader än den svenska.

Söker nytt tillstånd i domstol

Senare under 2021 är planen att bolaget ska lämna in en ansökan till mark- och miljödomstolen för ett kortare tillstånd för fortsatt kalkbrytning. Bolagets förhoppning är att få ett tillstånd som sträcker sig 3–5 år.

– Det blir en väldigt viktig del för att skapa en juridisk brygglösning till dess att det finns ett långsiktigt tillstånd på plats, säger Karin Comstedt Webb.

De vill då även få godkänt av domstolen att börja använda ett tillstånd direkt efter att dom meddelats. Under 2022 är Cementas plan också att lämna in en ansökan till domstol för ett längre tillstånd.

FAKTA Cementkrisen

Mark- och miljööverdomstolen meddelade 6 juli att Cementas ansökan om fortsatt brytning av kalk i sina täkter vid cementfabriken i Slite innehöll för stora brister för att kunna godkännas. Det innebär att Cementa inte fick ett förnyat tillstånd för att bryta kalk efter sista oktober 2021.

Cementa överklagade beslutet till Högsta domstolen, som valde att inte ta upp fallet.

Flera branschorganisationer menar att beslutet kan leda till försenade byggprojekt och till och med byggstopp.

Regeringen berättade 10 augusti att de ska stifta en ny lag som ska ge Cementa ett tillfälligt tillstånd att fortsätta att bryta kalk vid täkterna i Slite. Det är en tillfällig lag som ger företaget möjlighet att bryta kvarvarande mängd kalk inom sitt nuvarande tillstånd. Lagen ska gälla från i oktober 2021 och åtta månader framåt.

Källa: Cementa, Mark- och miljööverdomstolen, regeringen
Bevaka ämnen i artikeln

Juridik Miljö Samhällsplanering
Fackområden

Anläggning Husbyggnad
Mer i ämnet

Fler nyheter

FAKTA Cementkrisen

Mark- och miljööverdomstolen meddelade 6 juli att Cementas ansökan om fortsatt brytning av kalk i sina täkter vid cementfabriken i Slite innehöll för stora brister för att kunna godkännas. Det innebär att Cementa inte fick ett förnyat tillstånd för att bryta kalk efter sista oktober 2021.

Cementa överklagade beslutet till Högsta domstolen, som valde att inte ta upp fallet.

Flera branschorganisationer menar att beslutet kan leda till försenade byggprojekt och till och med byggstopp.

Regeringen berättade 10 augusti att de ska stifta en ny lag som ska ge Cementa ett tillfälligt tillstånd att fortsätta att bryta kalk vid täkterna i Slite. Det är en tillfällig lag som ger företaget möjlighet att bryta kvarvarande mängd kalk inom sitt nuvarande tillstånd. Lagen ska gälla från i oktober 2021 och åtta månader framåt.

Källa: Cementa, Mark- och miljööverdomstolen, regeringen