Varan har lagts till i varukorgen
Omställning krävs för att klara klimatmålen
Bestämmelser 15 sep 2021
klimat
Målet är att EU ska bli världens första klimatneutrala region senast 2050. Foto: Mostphotos
Senast 2030 ska EU minska nettoutsläppen av växthusgaser med minst 55 procent jämfört med 1990 års nivåer. För att uppnå detta har EU-kommissionen föreslagit ett nytt lagstiftningspaket.
EU-kommissionens förslag "55 %-paketet" (Fit for 55) innebär en omställning av både ekonomin och samhället. Det handlar bland annat om hållbara transporter, renare energisystem, renovering av byggnader, samspel med naturen och främjande av globala klimatåtgärder.

Fortsätt att läsa - prova 30 dagar utan kostnad

Prova Byggkoll i 30 dagar utan kostnad (värde 515 kr). Få tillgång till den senaste informationen om hur lagar, regler, hållbarhet och ny teknik påverkar dig och dina kunders verksamhet.

Prova idag. Automatiskt avslut.

Bevaka ämnen i artikeln

Bestämmelser Ekonomi Energi Hållbarhet Miljö Renoveringar Samhällsplanering
Fackområden

Anläggning El & Tele Förvaltning Husbyggnad VVS Renovering
Mer i ämnet

Fler nyheter