Varan har lagts till i varukorgen

Nya hållbarhetskrav för biobränslen

Bestämmelser 9 sep 2021
biobransle
Hållbarhetskriterierna ska säkerställa att de biobränslen som finns på marknaden är hållbara. Foto: Mostphotos
Från den 1 juli i år gäller nya hållbarhetskriterier för biodrivmedel och biobränslen. Då utvidgas kravet från att bara gälla flytande bioenergi till att även omfatta fasta och gasformiga biobränslen.

Det gäller anläggningar som använder fast biobränsle för produktion av el, värme, kyla eller bränslen i en anläggning med en sammanlagd installerad tillförd effekt på minst 20 megawatt. Det gäller även anläggningar som använder gasformigt biobränsle i en anläggning för produktion av el, värme, kyla eller bränslen med en sammanlagd installerad tillförd effekt på minst 2 megawatt.

Föreskrift säkerställer att kraven uppfylls

Energimyndigheten ansvarar för tillsynen och ska se till att lagen (2010:598) om hållbarhetskriterier för biodrivmedel samt biobränslen efterlevs. En ny föreskrift reglerar detta arbete. Föreskrifterna innehåller förutom bestämmelser som ska säkerställa att kraven om hållbarhet uppfylls även regler om hur minskning av utsläppen av växthusgaser ska beräknas.

Föreskrifterna om hållbarhetskriterier för biodrivmedel och biobränslen, STEMFS 2021:7, trädde i kraft 17 augusti 2021. Samtidigt upphävdes föreskrifterna STEMFS 2011:2.

Mer information på webben

Energimyndigheten får många frågor om föreskrifterna. På deras webbplats (se länkarna under fördjupningsmaterial) finns mer information om detta. Bland annat finns en publikation med grundläggande information. Den 16 september kommer Energimyndigheten att hålla ett seminarium där de kommer att svara på frågor.  

Bevaka ämnen i artikeln

Bestämmelser Energi Hållbarhet Värme
Fackområden

VVS
Mer i ämnet

Fler nyheter