Varan har lagts till i varukorgen

Kritiken: Laddstationer är ej handikappvänliga

Bestämmelser 28 sep 2021
microsoftteams-image-2
Det råder stor brist på handikappvänliga publika laddstationer. Johan Lagrelius på Biofuel Region hoppas på en framtid där laddplatser är tillgängliga för alla. Foto: Mostphotos/Biofuel
Många av dagens publika laddare för elbilar är omöjliga att använda för personer med funktionsvariationer. "Bristen på krav och tillsynsansvar gör detta till en blind fläck. Någon måste ha huvudansvaret", säger Johan Lagrelius på Biofuel Region.

Höga kanter, klumpiga påkörningsskydd och höga displayer som knappt kan läsas ens av kortare människor. Många av dagens publika laddare för elbilar är utformade så att de blir svåra eller omöjliga att använda för personer med funktionsnedsättning . 

Förra året inledde BioFuel Region ett samarbete med Janne Herranen som sitter i rullstol. Han vill köpa elbil men har låtit bli eftersom han sett brister i infrastrukturen. I sin bil på väg till Skellefteå från Trollhättan stannade han och studerade 30 snabbladdare. Inte en enda av dem hade han kunnat använda.

– Jag tror att det är bristen på krav och tillsynsansvar som gör att detta blir en blind fläck, säger Johan Lagrelius på Biofuel Region som också är initiativtagare till Nätverket för tillgängliga laddplatser inom projektet Stolpe in FÖR Stad och Land, SiSL. Det är ett projekt tillsammans med Region Jämtland Härjedalen där man fokuserar på att skapa goda förutsättningar för laddbara bilar i Västernorrlands och Jämtlands län.

– Fram tills nu har det inte funnits några krav på hur en laddplats ska utformas tillgängligt eller något krav på att handikapparkeringar ska utrustas med laddmöjligheter, säger Johan Lagrelius.

Nya laddkrav har kommit

Den 1 februari 2021 trädde Boverkets föreskrifter och allmänna råd om utrustning för laddning av elfordon, BFS 2021:2 i kraft. Flera ur nätverket SiSL ansåg att rekommendationerna kring tillgänglighet inte var tillräckligt skarpa och kom med förbättringsförslag på remissen.

– Vi upplevde att vi inte fick igenom de synpunkter som framfördes. Bland annat gällde det att det bara är höjden på ladduttaget/sladden som blev ett skarpt krav, alla andra aspekter ligger lösare formulerat under bör krav/rekommendation, säger Johan Lagrelius.

De svenska kraven verkar vara mer tandlösa än till exempel i Tyskland där de verkar ha skarpare krav och en tydligare ansvarsfördelning för att det ska vara tillgängligt.

Trots detta är förhoppningen att BFS 2021:2 ska leda till att det blir bättre när det byggs nytt. Men om ingen myndighet har huvudansvar och tillsyn för tillgänglighet vid laddplatser är risken stor att det kommer fortsätta bli fel, menar Johan Lagrelius.

– De svenska kraven verkar vara mer tandlösa än till exempel i Tyskland där de verkar ha skarpare krav och en tydligare ansvarsfördelning för att det ska vara tillgängligt. Jag tror att vi behöver lära av dem. Vår förhoppning är att någon instans/myndighet/departement får ett huvudansvar för frågan och kan ta ansvaret så att vi inte fortsätter bygga en infrastruktur som exkluderar personer med funktionsnedsättning.

FAKTA Utdrag ur Boverkets föreskrifter och allmänna råd 2021:2 om utrustning för laddning av elfordon

BFS 2021:2
4 § Laddningspunkter ska placeras och utformas så att de är lätt åtkomliga och användbara. De ska placeras så att anslutningen kan ske på en höjd av högst 1,2 meter över parkeringsplatsens yta.

Allmänt råd
Eventuella påkörningsskydd och liknande utrustning bör utformas så att det är möjligt att komma åt laddningspunkten från en eldriven rullstol för begränsad utomhusanvändning (mindre utomhusrullstol). Hinder i form av kantstenar och nivåskillnader bör undvikas. Eventuell skyltning bör vara lätt att läsa, ha god ljushetskontrast, inte ge upphov till reflexer och vara placerad på lämplig höjd för att kunna läsas av både personer i rullstol och stående personer.

Källa: BFS 2021:2

Ny folder om laddstationer

I slutet av september höll EnergiNätverk Sverige ett seminarium där man diskuterade just vikten av att tänka på tillgänglighet i samband med installation av laddstationer. Sara Nordstrand på Energikontoret Jämtland Härjedalen och Johan Lagrelius på BioFuel Region föreläste i ämnet.

Bland annat presenterade de foldern ”Inkluderande laddning”. En folder som tagits fram i samarbete med rörelsehinderorganisationerna DHR och RTP. Genom guiden får man hjälp att installera och utforma laddning med användaren i fokus. Det ges också exempel på skallkrav som kan lyftas in när det är dags att beställa installation. Foldern finns på svenska och engelska och kommer inom kort även på danska, norska, finska och isländska.

– Vi vill med foldern öka medvetenheten och ge praktiska råd kring hur man kan tillgängliggöra en laddplats för så många som möjligt, sa Sara Nordstrand.

FAKTA Bygg rätt

 • Välj en plats som snöröjs.
 • Välj en upplyst plats som upplevs som trygg.
 • Det ska vara låg lutning på marken.
 • En plats med hårdgjord yta är att föredra för att säkra god framkomlighet i olika väder, och möjliggöra markering av spärrytor.
 • En parkeringsplats med friyta intill är ofta ett bra val, extra utrymme
  förbättrar tillgängligheten.
 • Inkludera tillgänglighetsaspekterna i er beställning, se exempel på skallkrav i slutet av guiden.
 • Gör en slutinspektion som bör omfatta både laddarens funktion och tillgänglighet
Källa: Skriften Inkluderande laddning
Bevaka ämnen i artikeln

Bestämmelser Elinstallation Tillgänglighet Vägar och gator
Fackområden

Anläggning El & Tele
Mer i ämnet

Fler nyheter

FAKTA Bygg rätt

 • Välj en plats som snöröjs.
 • Välj en upplyst plats som upplevs som trygg.
 • Det ska vara låg lutning på marken.
 • En plats med hårdgjord yta är att föredra för att säkra god framkomlighet i olika väder, och möjliggöra markering av spärrytor.
 • En parkeringsplats med friyta intill är ofta ett bra val, extra utrymme
  förbättrar tillgängligheten.
 • Inkludera tillgänglighetsaspekterna i er beställning, se exempel på skallkrav i slutet av guiden.
 • Gör en slutinspektion som bör omfatta både laddarens funktion och tillgänglighet
Källa: Skriften Inkluderande laddning