Varan har lagts till i varukorgen
Informationstjänst om renovering lanseras
Bostäder 14 sep 2021
huvudbild_hoghus-lagenheter
Den 1 oktober 2021 träder förordningen om stöd för energieffektivisering i flerbostadshus i kraft. Stödet kommer tillsammans med Informationscentrums verksamhet att kunna bidra till fler energieffektiva renoveringar. Foto: Roland Magnusson
Regeringen ger Boverket i uppdrag att inrätta och förvalta ett informationscentrum för hållbart byggande. Fokus ligger på energieffektiviserande renovering.

Syftet är att främja energieffektivisering vid renovering och förvaltning i det befintliga byggnadsbeståndet. Arbetet ska ske i nära samråd med Statens energimyndighet samt med andra berörda aktörer.

Informationen ska anpassas efter olika byggnadskategorier och riktas till olika typer av fastighetsägare. Informationscentrumet förväntas förbättra förutsättningarna för fler renoveringsåtgärder som bland annat ska leda till effektivare energianvändning, minskad klimatpåverkan och bidra till uppfyllandet av EU-direktiv gällande byggnaders energiprestanda och energieffektivitet.

Till arbetet med informationscentrumet får Boverket årligen använda tio miljoner kronor.

Fortsättning på tidigare uppdrag

Uppdraget är en fortsättning på ett tidigare externt upphandlat informationscentrum för hållbart byggande. Då var det Svensk Byggtjänst som tillsammans med forskningsinstitutet RISE, Energikontoren Sverige, Sustainable Innovation och IVL Svenska Miljöinstitutet drev informationscentrumet.

År 2020 bedömde regeringen att uppdraget borde bedrivas med en mer långsiktig inriktning och att en annan organisationsform därför var önskvärd. Boverket bedömdes vara mest lämpad att ha ansvaret för informationscentret.

Bevaka ämnen i artikeln

Bostäder Energieffektivisering Hållbarhet Kompetens Lokaler Renoveringar Samverkan
Fackområden

Anläggning El & Tele Förvaltning Husbyggnad VVS Renovering
Mer i ämnet

Fler nyheter