Varan har lagts till i varukorgen
Förslaget: Kommuner ska samla in allt köksavfall
Avfall 21 sep 2021
kok-i-restaurang
Det kan bli krav på att bland annat restaurangverksamheter måste sortera ut köksavfall. Foto: Mostphotos
Gör kommunerna ansvariga för att samla in allt livsmedels- och köksavfall. Det föreslår Naturvårdsverket till regeringen. Ett förslag som kan kosta kommunerna hundratals miljoner kronor.

Artikel 22 i EU:s avfallsdirektiv ska bli svensk lag. Det innebär att bioavfall ska sorteras ut och samlas in separat för återvinning eller återvinnas på plats. Det är regler som blir obligatoriska för verksamheter och hushåll.

På uppdrag av regeringen har Naturvårdsverket utrett hur det ska införas i svensk lag. Myndigheten har nu skickat in sina förslag.

Bland annat vill Naturvårdsverket att det blir krav på kommunerna att erbjuda särskilda insamlingssystem för livsmedel- och köksavfall och även insamlingsplatser för trädgårds- och parkavfall.

Högre kostnader

Mängden avfall som ska sorteras ut beräknas öka med cirka 400 000 ton om förslaget blir verklighet. För kommunerna förväntas det också leda till en kostnadsökning på upp till 800 miljoner kronor enligt Naturvårdsverket.

Det skulle även få stor påverkan för flera olika verksamheter uppger myndigheten. Fastighetsägare, butiker, restauranger och storkök antas behöva investera i nya avfallsutrymmen och skapa nya rutiner för att möta upp kraven.

Naturvårdsverket bedömer att insamlingen till största del kan finansieras av avfallstaxan i kommunerna. För kommuner där ett införande av insamlingen förväntas ge fler nackdelar än fördelar vill man kunna ge dispens från kravet.

Fördjupningsmaterial

Bevaka ämnen i artikeln

Avfall Bestämmelser Lokaler
Fackområden

Anläggning Förvaltning
Mer i ämnet

Fler nyheter

Fördjupningsmaterial