Varan har lagts till i varukorgen
Delade meningar om byggcertifieringar
Bestämmelser 28 sep 2021
certifiering_webb
Det nya förslaget syftar bland annat till att skapa effektivare bygglovshantering och fler bostäder. Foto: Mostphotos
Med en certifiering för vissa företag ska kraven bli färre vid bygglov och startbesked. Det föreslog nyligen regeringen. Sedan dess har idén fått både kritik och applåder.

Lov- och byggprocessen kan få en helt ny aktör. Genom en så kallad lagrådsremiss har nämligen regeringen föreslagit införandet av certifierade byggprojekteringsföretag.

När sådana företag används ska ett flertal krav inte behöva hanteras vid byggnadsnämndens bedömningar inför beslut om bygglov och starbesked. De aktuella kraven omfattas då i stället av certifieringen.

En snabbare bygglovsprocess

En som är positiv är Anna Broman, bostadspolitisk expert på Byggföretagen. Hon tror att idéerna i lagrådsremissen bidrar till en snabbare bygglovsprocess och frigör resurser i kommunerna.

– Förslaget kan bli ett steg mot effektivare byggande, lägre kostnader och högre kvalitet, säger hon i ett pressmeddelande.

Tanken är att de certifierade företagen har särskild kunskap och erfarenhet kring exempelvis utformningskrav och tekniska egenskapskrav för nyproduktion av bostäder. Exakt vilka krav detta gäller ska framgå av föreskrifter.

Problem med förslaget

Jonas Högset, fastighet- och hållbarhetschef på Sveriges Allmännytta, menar att certifieringarna kan ge effektivare hantering av byggloven. Men han ser även problem.

– Förslagen påverkar inte byggnadsnämndens möjlighet till kontroll under byggskedet eller tillsyn i efterhand, vilket gör att de lösningar som byggprojekteringsföretaget godkänt kan överprövas när bygget redan är i gång. Det ökar osäkerheten för byggherren och kan medföra en ökad ekonomisk risk, säger han i ett pressmeddelande.

Förutom att snabba på processerna syftar förslaget även till att öka förutsägbarheten och underlätta repeterbara processer i bygglovshanteringen. Lagrådsremissen anger den 1 augusti 2022 som datum för införande.

Fördjupningsmaterial

Bevaka ämnen i artikeln

Bestämmelser Bostäder Lov och tillsyn
Fackområden

Husbyggnad
Mer i ämnet

Fler nyheter

Fördjupningsmaterial