Varan har lagts till i varukorgen

Ny certifiering ska få fler att välja solkraft

Elproduktion 6 sep 2021
anna-werner.webb
"Vi är så glada över den här certifieringen", säger Anna Werner, vd på Svensk Solenergi. Foto: Svensk Solenergi
För att minska fusket i branschen inför Svensk Solenergi en certifiering av solcellsmontörer. "Vi har tagit fram ett sätt för installationsföretag att enkelt kolla att deras montörer kan grunderna för jobbet", säger Anna Werner, vd på branschföreningen.

Svensk Solenergi vill synliggöra alla solcellsmontörer som uppfyller kraven för kvalitativa installationer och har infört en ny typ av märkning, en personcertifiering.

– Solcellsbranschen är en snabbt växande bransch där kvaliteten på installationerna varierar och vi vill att branschen ska ha ett bra rykte. Certifieringen är en viktig del i vårt kvalitetsarbete och vi är så glada över att äntligen kunna presentera detta, säger Anna Werner, vd på Svensk Solenergi.

Krav för certificering

Det finns inga formella förkunskapskrav för certifieringen utan man kan ha tagit till sig kunskap genom till exempel sin anställning eller genom en utbildning. 

För att validera att personen har tillräckligt med kunskap gör vi stickprov efter det teoretiska provet.

Den praktiska kompetensen intygas i första hand av arbetsgivare eller tidigare arbetsgivare. Även utbildare kan intyga den praktiska kompetensen. 

anna-werner-portratt Anna Werner, vd Svensk Solenergi. Foto: Svensk Solenergi

– För att validera att personen har tillräckligt med kunskap gör vi stickprov efter det teoretiska provet. Vi har också valt att ha namnet synligt på den person som intygat den praktiska kompetensen hos den certifierade. Man kan också se var de jobbar och vad de har för e-postadress. På så vis minimerar vi risken för fusk, säger Anna Werner.

Digitalt teoretiskt test 

Certifieringen består av ett teoretiskt test, om max 60 minuter, som görs på webben och täcker frågor som är relevanta för målgruppen inom arbetsmiljö, elsäkerhet och elinstallationsregler, kabelförläggning, kontaktering, märkning och egenkontroll. För att få godkänt krävs 70 procent rätt svar på frågorna.

– Provet finns just nu bara på svenska men vi är i full gång med att översätta det till engelska och vi har även fått förfrågningar att göra den på mandarin, vilket det förhoppningsvis också blir.

alexander-montor Alexander Michelsson, solcellsmontör på Solkompaniet. Foto: Privat

I skrivande stund har 13 personer certifierats, varav Alexander Michelsson på Solkompaniet, är en av dem.

– Jag valde att certificera mig eftersom jag tycker det är viktigt att vi sätter en standard i den här branschen både på kvalitet och säkerhet, säger Alexander Michelsson som arbetat som solcellsmontör sedan december 2020. 

Vilken är den största utmaningen med att jobba i en bransch som växer så snabbt? 
– Det är väl att det inte riktigt finns många standarder ännu och det är mycket som förändras ganska snabbt. Det är just därför det är så bra med såna här certifieringar. Man sätter en standard både på kvalitet och säkerhet med att ställa krav på oss som håller på med solel, säger han.

I nuläget valfritt med certifiering

Just nu finns det inget krav från Svensk Solenergi att medlemsföretagen måste certifiera sina montörer, men det kan ändras i framtiden, menar Anna Werner. 
– I nuläget finns inget uttalat krav men jag kan inte svara på hur det kommer att se ut i framtiden. Då kanske det kan bli aktuellt.

Hur kan branschen bidra till ökad kvalitet vad gäller solel?
– Ett första steg är just att man börjar ställa krav i upphandlingar att minst en av solcellsmontörerna ska vara certifierade hos oss. Vår förhoppning är att vår certifiering ska bli lika självklar som Säker Vattens certifikat Säker Vatteninstallation. Den här satsningen är ett oerhört viktigt steg i vårt kvalitetsarbete och i målet att allt fler väljer solel, säger Anna Werner.

Fördjupningsmaterial

FAKTA Om provet

Provet består av 50 slumpmässigt utvalda frågor ur en frågebank varav cirka 25 procent handlar om arbetsmiljö och säkerhet, cirka 20 procent gällande produktkunskap och DC-projektering samt 20 procent kring mekaniska infästningar, ballast och takkunskap. 10 procent av frågorna behandlar elinstallationslagar och regler. Övriga teman som behandlas är egenkontroller och dokumentation, elsäkerhet, kabelförläggning, kontaktering och montagesystem.

Källa: Svensk Solenergi
Bevaka ämnen i artikeln

Elproduktion Elinstallation Kompetens
Fackområden

El & Tele Förvaltning Husbyggnad
Mer i ämnet

Fler nyheter

Fördjupningsmaterial

FAKTA Om provet

Provet består av 50 slumpmässigt utvalda frågor ur en frågebank varav cirka 25 procent handlar om arbetsmiljö och säkerhet, cirka 20 procent gällande produktkunskap och DC-projektering samt 20 procent kring mekaniska infästningar, ballast och takkunskap. 10 procent av frågorna behandlar elinstallationslagar och regler. Övriga teman som behandlas är egenkontroller och dokumentation, elsäkerhet, kabelförläggning, kontaktering och montagesystem.

Källa: Svensk Solenergi