Varan har lagts till i varukorgen

Beräkna primärenergital enligt BBR med nytt verktyg

Bestämmelser 14 sep 2021
flerbostadshus-verktyget
Fastighetsägare kan med ett enkelt verktyg i Excel få hjälp att beräkna byggnaders primärenergital utifrån uppmätt energi. Foto: Anders Wester, montage
Ett nytt verktyg för att beräkna byggnadens primärenergital gör det lättare för fastighetsägare att se om de omfattas av kravet på IMD eller kan söka stödet för energieffektivisering i flerbostadshus.

I somras trädde kravet på individuell mätning och debitering av värme (IMD) i vissa befintliga flerbostadshus i kraft. Kravet omfattar hus som har en energiprestanda över 180 kWh/m2 och år och ligger i Jämtlands, Västerbottens eller Norrbottens län samt hus som har en energiprestanda över 200 kWh/m2 och år och ligger i något av landets övriga län.

Kravet gäller energiprestanda räknat som primärenergital enligt Boverkets Byggregler, BBR25.

asa_wahlstrom-portratt Åsa Wahlström. Foto: CIT Energy Management

– Tittar man på ekvationen i BBR så ser det ganska lätt ut att beräkna primärenergitalet. Men det blir krångligt för många när de ska normalisera den uppmätta energianvändningen och då blir det ofta fel, säger Åsa Wahlström, affärsområdeschef på konsultföretaget CIT Energy Management.

Hon är ansvarig för det nya verktyget som CIT Energy Management har tagit fram på uppdrag av Energimyndigheten.

BBR 25 och BBR 29

Verktyget kan både användas för att beräkna primärenergital enligt Boverkets byggregler, BBR 25 och BBR 29, utifrån uppmätt energi. Det innebär att verktyget även kan användas av fastighetsägare som vill veta om de kan söka det nya stödet för energieffektivisering i flerbostadshus.

De kommer att ha stor nytta av det här verktyget

Stödet kan sökas från 1 oktober i år och gäller för flerbostadshus som har ett primärenergital större än 100 kWh/m2 och år och som genomför åtgärder som minskar primärenergitalet med 20 procent. Kravet gäller energiprestanda räknat som primärenergital enligt Boverkets byggregler, BBR 29.

Efterfrågat av många

Enligt Åsa Wahlström är verktyget efterfrågat. Hon tror att det är många fastighetsägare som tampas med att se vilka byggnader som omfattas av kravet på IMD och energieffektiviseringsstödet. Fastighetsägare som har relativt nya energideklarationer kan läsa av det direkt i energideklarationen men inte de som har äldre deklarationer.

– De kommer att ha stor nytta av det här verktyget, säger Åsa Wahlström.

En annan förhoppning med verktyget är att det bidrar till ett bra genomslag för det nya energieffektiviseringsstödet.

– Det är många miljarder som ligger där. Under tre år ska 4,3 miljarder slussas ut.

FAKTA Kort om verktyget

Verktyget kan användas för att beräkna byggnadens primärenergital utifrån byggnadens uppmätta energianvändning.

Verktyget har funktioner för normalisering av energi till tappvarmvatten, normalisering av energianvändningen på grund av avvikelser i innetemperatur och avvikelser i internlaster (i flerbostadshus) samt normalårskorrigering av den klimatberoende energianvändningen.

Källa: CIT Energy Management
Fördjupningsmaterial

Bevaka ämnen i artikeln

Bestämmelser Bostäder Energi Energieffektivisering Renoveringar Värme
Fackområden

Förvaltning VVS Renovering
Mer i ämnet

Fler nyheter

FAKTA Kort om verktyget

Verktyget kan användas för att beräkna byggnadens primärenergital utifrån byggnadens uppmätta energianvändning.

Verktyget har funktioner för normalisering av energi till tappvarmvatten, normalisering av energianvändningen på grund av avvikelser i innetemperatur och avvikelser i internlaster (i flerbostadshus) samt normalårskorrigering av den klimatberoende energianvändningen.

Källa: CIT Energy Management
Fördjupningsmaterial