Varan har lagts till i varukorgen

Vill införa krav på kontroll av tappvarmvatten

Bestämmelser 14 okt 2021
tappvattensystem
Så här får rören inte dras vid en renovering, menar Jonatan von Seth. De är oisolerade och ligger alldeles för nära varandra. Foto: Jonatan von Seth
Det finns stora brister i många tappvarmvattensystem som fastighetsägare inte känner till. Jonatan von Seth, projektledare på GK, vill därför att en obligatorisk tappvarmvattenkontroll införs, liknande OVK.

Under flera år har Jonatan von Seth arbetat med en stor kartläggning av VVC-förluster i flerbostadshus, som Omvärldsbevakning har skrivit om tidigare. Projektet har gett många lärdomar, utöver kunskap om VVC-förluster.

– En viktig insikt handlar om att många tappvarmvattensystem inte håller de temperaturer som krävs enligt Boverkets byggregler, BBR, berättar Jonatan von Seth, projektledare på Gunnar Karlsen Sverige AB (GK).

En återkommande kontroll skulle vara ett bra sätt att hjälpa fastighetsägarna och de boende.

Under kartläggningen genomfördes mätningar i 165 flerbostadshus. Temperaturmätningen varade i tre oavbrutna dygn. Dessa mätningar visade bland annat att:

  • 33 % av objekten hade tappvarmvattentemperaturer under 50 °C. 
  • 5 % av alla 165 fastigheter nådde aldrig 50 °C på utgående tappvarmvatten. 
  • 75 % av objekten hade VVC-temperaturer under 50 °C i både undercentralen och på en mätpunkt längst bort från undercentralen i genomsnitt 70 % av mätningen. 
  • 39 % av fastigheternas tappvarmvattencirkulation nådde aldrig upp till 50 °C.

Förhindra tillväxt av legionella

Mätningarna visade också att flera av fastigheterna hade höga halter av legionella. I kartläggningen fastslogs även att fastighetsägarna ofta saknar en egenkontroll och allmän kunskap om sina fastigheter. Därför föreslår man att en återkommande kontroll av tappvarmvattensystemet bör införas, som liknar den obligatoriska ventilationskontrollen, OVK.

– Forskningen visar att fastighetsskötarna tyvärr har bristande kontroll på tappvattentemperaturerna. En återkommande kontroll av tappvarmvattensystemet skulle vara ett bra sätt att hjälpa fastighetsägarna och de boende. Att kontrollera att temperaturerna är rätt i systemet och för att förhindra tillväxt av legionella.

Enligt Jonatan von Seth skulle den precis som en OVK kunna göras vart tredje eller sjätte år beroende på vilken verksamhet det är.

– Nu har vi upptäckt problemet. I nästa projekt vill vi hitta kostnadseffektiva åtgärder, ta fram exempel på hur ett tappvarmvattensystem ska projekteras, konstrueras och underhållas. Vi vill även ta fram ett förslag på hur ett myndighetskrav skulle kunna se ut.

En ansökan om ett fortsättningsprojekt kommer att skickas in till Svenska Byggbranschens Utvecklingsfond, SBUF, och till forskningsprogrammet E2B2.

FAKTA Kraven i BBR

Enligt avsnitt 6:621 i BBR ska installationer för tappvarmvatten utformas så att en vattentemperatur på lägst 50 °C kan uppnås efter tappstället.

Enligt avsnitt 6:622 ska installationer för tappvatten utformas så att möjligheterna för tillväxt av mikroorganismer i tappvattnet minimeras. Cirkulationsledningar för tappvarmvatten ska utformas så att temperaturen på det cirkulerande tappvarmvattnet inte understiger 50 °C i någon del av installationen. 

Källa: Boverkets byggregler, BFS 2011:6 med ändringar till och med BFS 2020:4
FAKTA Projektet

Projektet ”Kartläggning av VVC-förluster i flerbostadshus” har letts av NCC Sverige AB och har genomförts av en projektgrupp med personer från NCC, Gunnar Karlsen Sverige AB och Lunds universitet.

Projektet har fått statligt stöd från Energimyndigheten genom E2B2 samt industristöd från SBUF.

Bevaka ämnen i artikeln

Bestämmelser Innemiljö Lov och tillsyn Produktion Projektering Renoveringar Teknik Vatten och avlopp
Fackområden

Förvaltning VVS Renovering
Mer i ämnet

Fler nyheter

FAKTA Kraven i BBR

Enligt avsnitt 6:621 i BBR ska installationer för tappvarmvatten utformas så att en vattentemperatur på lägst 50 °C kan uppnås efter tappstället.

Enligt avsnitt 6:622 ska installationer för tappvatten utformas så att möjligheterna för tillväxt av mikroorganismer i tappvattnet minimeras. Cirkulationsledningar för tappvarmvatten ska utformas så att temperaturen på det cirkulerande tappvarmvattnet inte understiger 50 °C i någon del av installationen. 

Källa: Boverkets byggregler, BFS 2011:6 med ändringar till och med BFS 2020:4
FAKTA Projektet

Projektet ”Kartläggning av VVC-förluster i flerbostadshus” har letts av NCC Sverige AB och har genomförts av en projektgrupp med personer från NCC, Gunnar Karlsen Sverige AB och Lunds universitet.

Projektet har fått statligt stöd från Energimyndigheten genom E2B2 samt industristöd från SBUF.