Varan har lagts till i varukorgen

Uppdaterade anvisningar för fjärrvärmeledningar

Bestämmelser 28 okt 2021
fjarrvarme-d211
Bestämmelsen D:211 kan vara ett stöd vid byggnation av fjärrvärmeledningar. Foto: Tobias Sterner, skärmklipp
Energiföretagens tekniska bestämmelse ”D:211 Läggningsanvisningar för fjärrvärme- och fjärrkyleledningar” har kommit i en ny utgåva.

Skriften är tänkt som ett stöd för energiföretag, projektörer, byggledare och entreprenörer vid byggnation av både fjärrvärme- och fjärrkyleledningar. Den omfattar rörledningar som förläggs i mark, ovan mark samt inomhus.

Enligt Energiföretagen kan anvisningarna användas i samband med upphandling av schakt- och markentreprenader. Den kan även användas vid byggnation av distributionsledningar. 

Gäller från oktober

Den nya utgåvan av D:211 gäller från oktober 2021 och ersätter tidigare utgåva från oktober 2019. Nytt i bestämmelsen är enligt Energiföretagen främst:

  • Uppdaterad mot nya europeiska normer och ny ”paraply”-struktur.
  • Uppdaterad mot nu gällande föreskrifter från Arbetsmiljöverket.
  • Fjärrkyla medierör kompletterad med polymera material.
  • Inomhusledningar fjärrvärme och fjärrkyla.
  • Förtydligade skillnader mellan skallkrav och råd/rekommendationer.
  • Förberett samband till D:211 i AMA Anläggning 20.

Textdelen som handlar om ”gamla system” och underhåll har enligt Energiföretagen flyttats över till Underhållshandboken.

Bevaka ämnen i artikeln

Bestämmelser Kyla Markarbeten Produktion Projektering Upphandling Värme
Fackområden

Anläggning VVS
Mer i ämnet

Fler nyheter