Varan har lagts till i varukorgen
Uppdaterad skrift om energimätare
Arbetsmiljö 20 okt 2021
fjarrvarmef104
Bestämmelsen F:104 behandlar både energimätare för värme och kyla samt tappvarmvatten. Foto: Tobias Sterner, Skärmklipp
Energiföretagen har uppdaterat den tekniska bestämmelsen ”F:104 Energimätare för termisk energi”. Skriften har fått en ny text gällande arbetsmiljön vid installation av mätare och en justerad figur.

Bestämmelsen F:104 innehåller vägledning för installation och dimensionering av energimätare samt val av lämpliga mätmetoder. Den beskriver även fjärrvärmebranschens krav på energimätare liksom myndighetskraven som ställs på energimätning och tillsyn.

Hänsyn till elsäkerhetslag

I september började en ny version av bestämmelsen att gälla som ersätter tidigare utgåva. I den nya versionen 2.1 har figur 19 i avsnitt nio som handlar om installation justerats. En ny text i avsnittet om arbetsmiljö har också införts.

Texten anger att hänsyn ska tas till gällande regler i elsäkerhetslag (2016:732) vid nyinstallation och ombyggnation av fjärrvärme eller elanläggning i en fastighet.

Fjärrvärmecentral och elanläggning bör placeras i separata utrymmen. Bara i undantagsfall kan ett gemensamt utrymme övervägas. För elinstallationer i fjärrvärmecentraler och i närhet till kringutrustning gäller minst kapslingsklass IP54.

Åberopas vid upphandling

Skriften vänder sig till respektive energiföretag för att kunna åberopas vid upphandling. Den ska även vara vägledande vid den löpande verksamheten för energimätning och underhållsfrågor.

Enligt Energiföretagen kan den med fördel också användas av de leverantörer, entreprenörer, fastighetsägare och tjänsteleverantörer som verkar inom området.

Bevaka ämnen i artikeln

Arbetsmiljö Bestämmelser Energi Kyla Teknik Upphandling Vatten och avlopp Värme
Fackområden

VVS
Mer i ämnet

Fler nyheter