Varan har lagts till i varukorgen
Solcellerna som har störst klimatpåverkan
Eldistribution 20 okt 2021
solceller_klimatpaverkan_2
Resultaten från rapporten kommer att användas i projektet för att kravställa i upphandlingar, berättar Michiel van Noord vid forskningsinstitutet RISE. Foto: Mostphotos/RISE
I ett projekt har man tittat på vilken typ av solcellsmodul som har störst klimatpåverkan under själva tillverkningsprocessen. "Förvånande är att vissa energieffektivare processer eller teknologier inte fått större genomslag på marknaden", säger Michiel van Noord, solenergiforskare vid RISE.

Rapporten "Klimateffektiv av klimatpåverkan från tillverkning av olika solcellsmoduler" är ett första steg inom projektet Klimateffektiv solenergi, som leds av Energikontoret Storsthlm och finansieras av Energimyndigheten.

− Med rapporten som hjälp vill vi tydliggöra och informera om vilka val, såsom teknologi eller tillverkningsland, som har störst påverkan på mängden växthusgasutsläpp vid tillverkning av en solcellsmodul. Resultaten kommer vi sedan att använda i projektet för att kravställa i upphandlingar, berättar Michiel van Noord solenergiforskare vid forskningsinstitutet RISE och en av författarna till rapporten.

De har störst klimatpåverkan

Resultatet visar att dagens dominerande solcellsteknik, kristallina kiselsolceller, har större klimatpåverkan jämfört med tunnfilmstekniker.

michiel-van-noord Michiel van Noord på RISE.

Vidare har monokristallina kiselsolceller större klimatpåverkan från produktion än multikristallina kiselsolceller. Vilken kiselteknik som producerar el med lägst klimatpåverkan beror dock på verkningsgradsförhållandena.

Nyare cellteknologier såsom PERC- och dubbelsidiga solceller kan minska klimatpåverkan från solel, enligt rapporten. Detta genom att elproduktionen per solcell ökar utan att utsläppen vid tillverkning ökar markant.

Blev ni förvånade över något gällande resultaten?
− Inte så mycket resultaten i sig, men det var lite förvånande att vissa processer eller teknologier som minskar energianvändningen och utsläppen betydande inte fått större genomslag på marknaden. Tänker på ’quasi-mono’ och ’upgraded metallurgical grade silicon’ (UMG-Si) men även vissa tunnfilmstekniker, säger Michiel van Noord.

I rapporter i olika sammanhang döms dessa ut som inte eller mindre relevanta, förklarar Michiel van Noord. De borde i stället lyftas fram som goda exempel som kanske behöver en del vidareutveckling eller uppskalning för att bli ekonomiskt konkurrenskraftiga.

− Utan att ha hela bakgrunden kring dessa teknologier så verkar det som att prestandan avseende klimatpåverkan spelar en för liten roll på marknaden. säger han. 

Den bakomliggande orsaken

Klimatpåverkan orsakas huvudsakligen av energianvändning i olika processer och därmed blir elmixen vid tillverkning avgörande för klimatpåverkan. Elmixen är kopplad till det lokala elsystemet, vilket innebär att tillverkningsland för kiselråvaran, solceller, solcellsmoduler med mera kan bli en nyckelfaktor för att åstadkomma klimateffektiva solcellsmoduler.

Genom rapporten vill vi lyfta att det är positivt med solceller i allmänhet, men att vi kan öka nyttan genom ytterligare kravställning.

Tillverkningen sker idag främst i Kina och övriga asiatiska länder, med en betydande andel kolkraft i elmixen. Därför orsakas en stor del av klimatpåverkan från dagens solceller av den fossilbaserade elen i dessa länder. Här ser Michiel van Noord flera lösningar. 

− En energiomställning som ersätter kolkraft och annan fossil el med förnybar el i nuvarande tillverkningsländer är en nyckelfaktor för hela det globala klimatarbetet. Specifikt för solcellsindustrin skulle produktion i större grad kunna förläggas i regioner med en hög andel förnybar elkraft i elmixen, särskilt de mest energiintensiva produktionsstegen. Och så behöver alla som köper solcellsmoduler värdera klimatpåverkan i sina inköpsbeslut, så att vi tillsammans driver på utvecklingen.

Vad hoppas ni att rapporten ska bidra med?
− Vi är redan igång med förberedningen för ett antal skarpa upphandlingar tillsammans med bland annat HBV, Förbo och Resona. I det arbetet kommer vi att utvärdera hur vi bäst omsätter rapportens resultat till krav och utvärdering som styr mot klimateffektivare solcellsmoduler.

Förhoppningsvis är det bara början och att det blir många fler beställare, konsumenter, grossister och installatörer som väljer solcellsmoduler med låg klimatpåverkan från tillverkning, förklarar Michiel van Noord.

− Genom rapporten vill vi lyfta att det är positivt med solceller i allmänhet, men att vi kan öka nyttan genom ytterligare kravställning. I princip alla solcellsmoduler gör nytta för att minska koldioxidutsläppen i ett medellång Nordeuropeiskt perspektiv, men det är synd att inte vara mer ambitiös när valmöjligheterna finns.

FAKTA Slutsatser i rapporten

 • Störst växthusgasutsläpp i en solcellsmoduls livscykel sker vid tillverkningen.
 • Klimatpåverkan från den el som används i tillverkningen är den tyngst vägande faktorn i livscykelanalysen.
 • Tillverkning av kisel-moduler medför större klimatpåverkan än tunnfilmsmoduler.
 • Tillverkning av monokristallina kiselmoduler medför större klimatpåverkan än multi-kristallina.
 • Nya kiselcellsteknologier såsom PERC minskar klimatpåverkan jämfört med standardteknik.
 • Dubbelsidiga kiselsolceller kan ge minskad klimatpåverkan jämfört med enkelsidiga.
 • Flexibla och ramlösa moduler kan ge minskad klimatpåverkan.
 • Ännu lägre klimatpåverkan är möjligt med nya tillverkningsteknologier.
 • Vid likvärdig tillverkning bör produkter och tillämpningar
  med högre elproduktion premieras.
 • Vid jämförelse mellan produkter är klimatpåverkan per nominell effekt (kWp) bästa måttet.
Källa: RISE
Bevaka ämnen i artikeln

Eldistribution Elproduktion Forskning Miljö
Fackområden

El & Tele Förvaltning Husbyggnad
Mer i ämnet

Fler nyheter