Varan har lagts till i varukorgen
Så bra har flexibelt foder i ledningsnätet klarat sig
Forskning 14 okt 2021
vattenledning_flexibelt_foder
Stora delar av det undersökta flexibla fodret har klarat sig bra under drift. Foto: Mostphotos
Hur väl åldras flexibelt foder som installerats i vattenledningar? Det har undersökts i ett projekt som granskat snart 30 år gammalt material.

Gamla vattenledningar i marken kan renoveras i stället för att schakta och förlägga nya ledningar. Det handlar om att installera flexibelt foder i den gamla ledningen för att den ska hålla längre, så kallad relining.

Att installera sådant har varit vanligt under de senaste 30 åren men hur fodret åldras i ledningsnätet är oklart. Därför har saken undersökts i ett projekt vid forskningsinstitutet Rise och som finansierats av bland annat Svenska Byggbranschens Utvecklingsfond, SBUF.

25 olika fodringar som installerats på olika platser runt om i Sverige har analyserats. Det äldsta installerades 1994 och det senaste 2019. Den förväntade livslängden på det mesta av fodret som installerats är 30 år. Vissa nya har kommit upp i 50 år. Men många ledningsägare önskar att den komma upp i 100 år, enligt rapportförfattarna.

Ser materialförändringar

Av de 25 flexibla fodren var ett installerat i ett stålrör och resterande i betongrör. 14 var av typen filtfoder och 11 var glasfiberväv. De allra flesta, 19 stycken, var termiskt härdade.

Trots flera år i drift anses de flesta av fodren fortfarande vara i gott skick. Men 10 av fodren innehöll defekter till följd av bristfälligt genomförd installation eller fabrikationsfel. Felen var bland annat att porer uppstått i materialet och att tjockleken på fodret blivit för tunn.

Materialförändringen som uppstått kan kopplas till driften av fodret menar man i rapporten. Men det kan också ha sin förklaring i att det varit brister vid installationen eller fabriksfel.

Så kallad vitning av fodret kan bero på att uppvärmningen av materialet vid termisk härdning inte varit tillräcklig. Om uppvärmningen inte är tillräcklig kan en lägre uthärdningsgrad uppstå. För låga temperaturer kan göra att efterhärdningen av fodret inte sker, vilket kan ge lägre livslängd.

Tips vid upphandling

För att försäkra sig om att det flexibla fodret håller en god kvalitet kan beställaren ställa ett antal krav. I rapporten ges det tips på vad det kan vara. Vilken nivå kvalitetssäkringen ska uppnå är upp till beställaren.

Att ställa högre krav kan innebära fördyringar av projekten, påpekar man i rapporten. Men några krav som kan höja kvalitén är följande:

  • Kräv produktionsprov av det flexibla fodret.
  • Ställ krav på att entreprenörer och tillverkare ska vara certifierade enligt standarderna ISO 9001 och ISO 14001.
FAKTA Flexibelt foder

Att installera flexibelt foder i befintlig vattenledning är en kostnadseffektiv metod som inte kräver schakt. Metoden innebär att en hartsimpregnerad textil- eller glasfiberväv förs in i ett befintligt rör och härdas till ett nytt inne i det gamla.

Källa: Rapporten ”Förnyelse med plasthärdade flexibla foder”
Bevaka ämnen i artikeln

Forskning Projektering Vatten och avlopp
Fackområden

Anläggning
Mer i ämnet

Fler nyheter

FAKTA Flexibelt foder

Att installera flexibelt foder i befintlig vattenledning är en kostnadseffektiv metod som inte kräver schakt. Metoden innebär att en hartsimpregnerad textil- eller glasfiberväv förs in i ett befintligt rör och härdas till ett nytt inne i det gamla.

Källa: Rapporten ”Förnyelse med plasthärdade flexibla foder”