Varan har lagts till i varukorgen
Robotar i byggbranschen

Robothunden hjälper till på bygget

Arbetsmiljö 8 okt 2021
robothund-peab-byggprojekt
Robothunden har fått namnet Buster och förhoppningen är att den ska hjälpa arbetsplatspersonal och projektledare att upptäcka fel tidigt. Foto: Peab
Flera byggbolag testar robotar i byggprojekt. Hos Peab används en robothund som ska följa upp det som byggs och se om byggdelar hamnat rätt.

Robothunden från det amerikanska företaget Boston dynamics har varit på plats i ett av Peabs byggprojekt i snart en månad. Roboten, modellen heter Spot, har tagits in av flera olika byggbolag, bland annat NCC.

Hittills har roboten inte gått runt själv på byggarbetsplatsen utan den har styrts med fjärrkontroll. Men tanken är att den snart ska kunna gå runt själv och samla in information.

– Nästa steg är att den ska gå på autorutt. Nu har vi fokuserat på att introducera den till arbetsplatsen och utvärdera den, säger Andreas Furenberg, teknikchef på Peab.

Skanna bygget

andreas-furenberg-peab Andreas Furenberg. Foto: Peab

Roboten ska fokusera på tre saker: att följa upp vad som byggts, validera att byggdelar hamnat på rätt plats och arbeta med utsättning av byggdelar. En möjlighet roboten har är att laserskanna byggprojektet.

– Då får vi en fin modell som vi efteråt, när fastigheten är byggd, kan gå in i och i princip vecka för vecka se hur det har sett ut under byggproduktionen, säger Andreas Furenberg.

Skanningar görs i dag manuellt i en del byggprojekt med vagn och vid vissa tillfällen, till exempel när stommar rests eller när installationerna är på plats. Med roboten kan det i stället göras automatiskt en gång i veckan.

– Det här kan ge en dokumentation av framdriften av hela projektet. Den kan ge en uppföljning och återkoppling till tidsplanen för vi ser vilka delar som är byggda.

Tanken är också att den inskannade modellen ska kunna jämföras mot BIM-modellen för byggnaden och se vad som är på plats och vad som hamnat rätt.

Kräver mer

Andreas Furenberg berättar också att något de vill testa är att roboten ska markera håltagning och sätta ut var innerväggar ska vara.

Byggautomation, att robotar utför byggmoment, har börjat diskuteras mer och är något som undersöks. Inspiration hämtas bland annat från tillverkningsindustrin där mycket av produktionen i dag utförs av eller med hjälp av robotar. Men för byggbranschen är det mesta av planerna fortfarande kvar i laboratoriemiljöer. Andreas Furenberg menar att mer krävs innan det blir verklighet.

– Det krävs mer utveckling och forskning. Robotar är vanligt i en fabrik men det är i en kontrollerad miljö och till en serietillverkning. En byggnad är nästan alltid unik på något sätt även om det är konceptbyggen. Det skiljer sig ofta något. En arbetsplats blir nästan en ny fabrik varje gång och då krävs det mycket. Att roboten ska positionera in sig i de toleranserna vi har och kunna arbeta säkert. Det ska också vara kostnadseffektivt att bygga upp roboten på plats.

Han ser däremot potential för robotar som kan hjälpa till och det börjar finnas alternativ ute på marknaden. Han tror inte att robotarna kommer ta över arbetsuppgifter helt utan kan fungera som ett hjälpmedel och komplement i vissa arbetsmoment.

robot-buster-peab Roboten kan navigera själv runt på byggarbetsplatsen eller styras av en person. Foto: Peab

Ska testa med drönare

Försöket med robothunden ingår i ett projekt finansierat av Svenska Byggbranschens Utvecklingsfond, vilket ska redovisas i början av 2022. Till dess kommer Peab testa flera olika saker. Bland annat har de tagit inspiration från livsmedelsbranschen och kommer låta minidrönare samarbeta med roboten.

Drönarna ska sitta på roboten och där den inte kan ta sig in kan drönarna användas för att inspektera, fotodokumentera och sedan föra över informationen till roboten.

– I riskfyllda utrymmen där det har varit en olycka så är det perfekt att använda den här typen av teknik. En robothund med drönare som filmar och skannar kan göra en inventering av platsen där man inte vill utsätta en människa för.

Bevaka ämnen i artikeln

Arbetsmiljö Digitalisering Projektering Teknik
Fackområden

Anläggning El & Tele Husbyggnad
Mer i ämnet

Fler nyheter