Varan har lagts till i varukorgen
Renovering uppe på 65 meters höjd
Arkitektur 28 okt 2021
huvudbild_torn-uppe2
Michael Landström, platschef på Sydskiffer AB och Carina Persson, projektledare på Fastighetsförvaltningen i Helsingborgs stad uppe i klocktornet. Foto: Sydskiffer AB
Lösa tegelpartier muras om och rostigt stål byts ut. Det är några av åtgärderna som genomförs när det höga klocktornet på Helsingborgs rådhus renoveras.

I centrala Helsingborg pågår renoveringen av rådhusets klocktorn. Från marken upp till tornets topp är det 65 meter. Rådhuset som är i nygotisk stil stod klart 1897 och ritades av arkitekten Alfred Hellerström. Sedan många år tillbaka håller kommunens fullmäktige sina sammanträden i huset. I de fyra våningarna finns bland annat kontor för kommunstyrelsens förvaltning och vigselrum.

− Det är en kulturhistorisk byggnad som byggminnesförklarades 1967, säger Carina Persson, projektledare på Fastighetsförvaltningen i Helsingborgs stad.

Hon berättar att under förra fasadrenoveringen 2005 upptäcktes att stora delar av fasadteglet på tornet var löst från bakomliggande murtegel. Det upptäcktes att man hade hällt betongsluring bakom fasadteglet, troligtvis med ambitionen att fästa fasadteglet i bakomliggande murverk. Denna lagning med bakomliggande betong utfördes under 1960- och 70-talen.

Under renoveringen 2005 beslutades att man skulle montera fast lösa partier av fasadteglet med synliga fasadskruvar som en tillfällig åtgärd.

Skador av rost och röta

Översynen av fasaderna som gjordes i samband med 2021 års renovering visade att bjälklagen, som stabiliserar hela tornets uppbyggnad, var skadade av rost och röta.

Några av bjälklagen som stabiliserar tornet är av trä. Bjälkarnas ändar som har upplag i yttermuren var rötskadade och behövde bytas ut eller förstärkas. På något ställe har man kompletterat med ett nytt träbjälklag.

Bjälklag av betong eller en kombination av stål och betong förekommer också. Järnen var på vissa ställen hårt angripna av rost. Här har onödig tung bjälklagsfyllning rivits ut för att minska lasterna. Rostskadade stålbalkars ändar har bytts ut eller kompletterats med nytt stål. Stabiliserande ankarjärn och dragstag som tar upp horisontalkrafter och binder samman tornets väggar har bytts ut och/eller kompletterats.

Tillstånd från Länsstyrelsen söktes och beviljades för arbetena.

sidobild_ursprung Det ursprungliga murverket saknar kramlor eller bindare mot bakmuren. Foto: Michael Landström

I början av 2021 startade renoveringen av rådhusets torn. Kontraktet för arbetena tilldelades Sydskiffer AB, Halmstad som har specialiserat sig på att renovera och restaurera kulturhistoriska byggnader samt kyrkor. Entreprenadsumman är cirka 20 miljoner kronor.

I en annan entreprenad har det också genomförts en renovering av rådhustrappan som främst hade problem med att stenen gled isär mer och mer.

Fasadtegel från Tyskland

Klocktornet är centrerat i väster. Tornets tak är täckt med kopparplåt. Tegelmurverket i fasaderna är ett rött maskinslaget fasadtegel i två olika nyanser från Oyenhausen i Tyskland. 

Naturstensinslag finns i fasaderna. På tornbalkongen finns kalksten som täcker kreneleringen. Konsoler och valvbågar runt öppningar är av kalksten.
Fönstren i tornet är täckmålade virkesfönster.

I västerfasaden sitter smala galleriluckor som är täckmålade. Vid takfoten finns en takfotslist av kalksten.

Tornet stabiliseras med sju bjälklag som är uppbyggda på olika vis. Vissa är i trä, andra i betong eller en kombination av stål och betong.

Utmaning med byggnadsställning  

Byggnadsställningen har byggts upp kring tornets alla sidor ända upp till koppartaket. Byggetableringen med ställning och bygghiss gjordes på marken intill fasaden väster om rådhuset.

sidobild_radhuset Rådhuset brukar normalt vara öppet för besökare i samband med öppet hus, guidade turer och kommunfullmäktigesammanträden. Foto: Michael Landström

− Ställningen var en stor utmaning. Det är fyra fasader på tornet, men det är bara en av fasaderna som har kontakt med marken. De övriga tre vilar på ett yttertak. Ställningen vilar på tillfälliga avväxlingar. Vi fick lägga in stora balkar på vinden och sen avväxlade vi takstolarna som ligger utmed fasaden på tre sidor för att få upplag för ställningen, säger Carina Persson.

Ett annat exempel på utmaning är väder och vind. Det kan kännas ganska lugnt nere vid marken, men där uppe blåser det rejält.

− Från början tänkte vi sätta en väv, men det ville inte ställningsbyggarna ha. En väv tar mycket last och förstärker vindkrafterna. Vi har inte vågat ha det, mer än lokalt på respektive våningsplan där arbete pågår.

Carina Persson framhåller också att det krävs stor hantverksskicklighet och tålamod att jobba där uppe. Det är en trång arbetsplats med leveranser ner på gatan och allting måste omgående upp till bygget. Alla jobb med transporter och material måste därför planeras minutiöst. 

Traditionella byggmaterial används

Carina Persson berättar att lösa tegelpartier muras om. Skadade tegelstenar byts ut. Ersättningstegel, förbländertegel, i två kulörer har hittats på ett tegelbruk i Tyskland.

− I projektet jobbar man med traditionella byggmaterial. Byggnadstypen gör till exempel att man inte kan använda så mycket cement i bruket. Det måste vara hydrauliskt bruk som är rätt så elastiskt och härdar långsammare.

Tegelfogar på tornets fasader fräses ur och fogas om generellt. I projektet ingår också konservering av vissa stenarbeten, målningsarbeten och renovering av urverkstavlorna.

− Tyvärr behövde vi även byta ut koppartaket som lades om för ungefär trettio år sen. De extremt stora vindlasterna hade slitit ut infästningspunkterna.

Arbeten inne i tornet utförs på plan 4-11. Ursprungligt järnsmide och träbjälkar i golven, inmurade i ytterväggarna, fyller en mycket viktig funktion för hela tornets stabilitet. Skadorna i upplagen måste repareras och i vissa fall kompletteras.

Rostiga ankarjärn och stålbalkar byts ut och förses med rostskyddsanoder, offeranoder. Också rötskadade träbjälkar byts ut.

sidobild_ankarj Rostiga ankarjärn som håller ihop tornets ytterväggar. Foto: Michael Landström

Under projektet förs kontinuerlig dialog med konstruktören, Danewids Ingenjörsbyrå, och antikvarien, SC Byggrådgivning C/O Kasparos AB, om åtgärderna. Carina Persson framhåller att deras engagemang och intresse betyder mycket. Alla utförda arbeten kontrolleras och dokumenteras väl och rapporteras till Länsstyrelsen som har tillsynsansvaret för byggnadsminnen.

Paus under vintern

Carina Persson menar att tanken var att renoveringen skulle bli klar under det här året, men arbetet växte bland annat på grund av att murverket var i betydligt sämre skick än förväntat. 

När vi började riva i fasaden kunde man nästan plocka ut stenarna som lösa tänder i en mun

− När vi började riva i fasaden kunde man nästan plocka ut stenarna som lösa tänder i en mun. Det var inte alls stabilt och vi har fått mura om kanske 70 till 80 procent av ytterskalet. 

Hon berättar också att en del av bakmuren, den konstruktiva muren som ligger bakom, har fått muras om på grund av att den var fuktskadad och brukets förmåga att hålla ihop var starkt försämrad. Det blev bara sand kvar när man skrapade i det.

I projektet ses även naturstensdekorationer och kopparutsmyckningar över och renoveras.

− Invändigt har vi nu stabiliserat alla bjälklagen och bytt varje bjälklag som behövs. Vi har också satt nya dragstag och nya ankarjärn. Vid årets slut kommer vi att ha gjort alla invändiga stabiliserande arbeten och murat om alla fasader ovanför de höga bågarna.

Under vintern går det inte att arbeta eftersom bruket behöver en viss temperatur och tid för att härda.

− Vid årets slut river vi ner byggnadsställningen ner till överkanten på de höga bågarna. Nästa år kommer vi att mura om hörnpelarna som sitter i varje väderstreck. Under stadsmässan H22 blir vi tvungna att göra ett nytt uppehåll. Därefter ska vi kunna göra klart det sista. Det här är ingen renovering som går att stressa på. Den måste utföras varsamt och korrekt, säger Carina Persson. 

sidobild_torn
Den höga ställningen är ganska vindpinad och helt oskyddad från vindarna från sundet. Foto: Michael Landström
FAKTA Klocktornet - åtgärder

 • Lösa tegelpartier muras om.
 • Skadade tegelstenar byts ut.
 • Bjälklagen, som stabiliserar hela tornets uppbyggnad, är skadade av rost och röta.
 • Tegelfogar på tornets fasader fräses ur och fogas om.
 • Vissa stenarbeten konserveras.
 • Målningsarbeten ska göras.
 • Urverkstavlorna renoveras.
 • Ursprungligt järnsmide och träbjälkar i golven, inmurade i ytterväggarna, fyller en mycket viktig funktion för hela tornets stabilitet. Skadorna måste repareras.
 • Rostiga ankarjärn och stålbalkar byts ut.
 • Rötskadade träbjälkar byts ut.
Källa: Helsingborgs stad
sidobild_sprickor
Sprickor i muren. Foto: Michael Landström
sidobild_drake
Vattenutkastare i form av drakar, som sitter vid takfoten, har fått nya öron i koppar. Foto: Michael Landström
Bevaka ämnen i artikeln

Arkitektur Hållbarhet Konstruktion Renoveringar
Fackområden

Renovering
Mer i ämnet

Fler nyheter

sidobild_torn
Den höga ställningen är ganska vindpinad och helt oskyddad från vindarna från sundet. Foto: Michael Landström
FAKTA Klocktornet - åtgärder

 • Lösa tegelpartier muras om.
 • Skadade tegelstenar byts ut.
 • Bjälklagen, som stabiliserar hela tornets uppbyggnad, är skadade av rost och röta.
 • Tegelfogar på tornets fasader fräses ur och fogas om.
 • Vissa stenarbeten konserveras.
 • Målningsarbeten ska göras.
 • Urverkstavlorna renoveras.
 • Ursprungligt järnsmide och träbjälkar i golven, inmurade i ytterväggarna, fyller en mycket viktig funktion för hela tornets stabilitet. Skadorna måste repareras.
 • Rostiga ankarjärn och stålbalkar byts ut.
 • Rötskadade träbjälkar byts ut.
Källa: Helsingborgs stad
sidobild_sprickor
Sprickor i muren. Foto: Michael Landström
sidobild_drake
Vattenutkastare i form av drakar, som sitter vid takfoten, har fått nya öron i koppar. Foto: Michael Landström