Varan har lagts till i varukorgen
Nya riktlinjer för byggavfall
Avfall 18 okt 2021
byggavfall
Riktlinjerna för avfall omfattar bland annat materialinventering inför rivning och källsortering. Foto: Mostphotos
Lagkraven kring källsortering på byggarbetsplatser har utökats. Med anledning av detta har nu Byggföretagen uppdaterat sina riktlinjer för resurs och avfall vid byggande och rivning.

Sedan en tid råder skärpt lagstiftning i fråga om källsortering. Därför har organisationen Byggföretagen nyligen uppdaterat dokumentet ”Riktlinjer för resurs- och avfallshantering vid byggande och rivning”.

Bland annat omfattas materialinventering inför rivning, återanvändning, källsortering samt upphandling vid byggproduktion. Målet är att förbättra resurseffektivitet och avfallsahantering.

Med hjälp av dokumentet ska det gå att uppfylla kraven i miljöbalkens allmänna hänsynsregler, avfallshierarkin och annan avfallslagstiftning. I vissa fall går riktlinjerna längre än kraven i lagstiftningen, enligt Byggföretagen.

Bevaka ämnen i artikeln

Avfall Bestämmelser
Fackområden

Anläggning Husbyggnad
Mer i ämnet

Fler nyheter