Varan har lagts till i varukorgen
Ny certifiering för befintliga byggnader
Energieffektivisering 11 okt 2021
breeam
Sabina Jonestrand, chef för BREEAM och hållbar infrastruktur på SGBC, menar att certifieringen kommer att fungera som stöd till alla fastighetsägare som vill äga och förvalta byggnader hållbart. Foto: Tobias Sterner och SGBC
Sweden Green Building Council, SGBC, kompletterar sitt utbud med det internationella miljöcertifieringssystemet BREEAM In-Use. Det finns i över 30 länder och används för befintliga byggnader.

Det befintliga fastighetsbeståndet står för en betydande del av den svenska bygg- och fastighetsbranschens klimatpåverkan. Hållbarhetsorganisationen SGBC ingår nu partnerskap med Building Research Establishment gällande Breeam In-Use "BiU". Det är ett ledande internationellt miljöcertifieringssystem för befintliga byggnader.

Förhoppningen är att certifieringen ska bidra ytterligare till Sveriges klimatomställning genom gröna renoveringar, effektiviseringar och anpassningar av det befintliga fastighetsbeståndet.

− Certifieringssystemet och våra experter på SGBC är ett stöd för de aktörer inom samhällsbyggnadssektorn som önskar bidra till Sveriges klimatomställning genom att hållbarhetssäkra sina befintliga byggnader, säger Sabina Jonestrand, chef för BREEAM och hållbar infrastruktur på SGBC i ett pressmeddelande.

Många miljöaspekter inkluderas

Det holistiska angreppssättet i BREEAM In-Use innebär ett heltäckande system som inkluderar en byggnads olika miljöaspekter och påverkan som exempelvis energi, vatten, material och kemikalier, ekologi på platsen, transporter samt avfallshantering.

Den senaste manualversionen, version 6, som släpptes förra året har nu vässats ytterligare inom bland annat klimatanpassning och resurser.

Trettio länder använder

Sedan systemet skapades år 2009 har BiU använts för att förbättra och certifiera hållbarhetsprestanda för tusentals byggnader i över trettio länder. Det är ett effektivt verktyg för fastighetsägare, investerare, förvaltare och hyresgäster som vill mäta och kontinuerligt minska miljöpåverkan genom åtgärder i form av effektiviseringar i såväl byggnader som förvaltning och drift.

Bevaka ämnen i artikeln

Energieffektivisering Hållbarhet Miljö Renoveringar
Fackområden

Förvaltning Husbyggnad Renovering
Mer i ämnet

Fler nyheter