Feedback
Varan har lagts till i varukorgen
Lyckat försök med självförsörjande bostäder
Bostäder 5 okt 2021
yeah-teknikmodell-webb
Ett koncept för självförsörjande bostadsfastigheter på el såväl som på vatten och avlopp har utvärderats i en förstudie. Illustration: Yellon
Det går att bygga självförsörjande flerfamiljshus i svensk stadsmiljö som kan vara lönsamma på längre sikt. Det visar en studie inom forskningsprogrammet E2B2.

RISE, Mälardalens högskola, Yellon och Vätterhem har tillsammans med ett tiotal komponent- och systemleverantörer undersökt ett koncept för ett flerbostadshus i Jönköping.

Energidelen av konceptet har tre delar: den primära elen och värmen kommer från solceller och hybridsolceller, lagring av elenergi sker i batterilager samt genom ett system med elektrolysrör, vätgaslager och bränslecell. Till fastighetens värme används en kombination av hybridventilation, markvärmelager, ackumulatortank och värmepump tillsammans med spillvärme från elektrolysör och bränslecell.

En konkret fastighet har projekterats vilket gör att man kunnat få trovärdiga prisuppgifter från underleverantörer och partners. 

Lönsamt över tid

Ekonomikalkylen visar att konceptet redan med dagens nyckelkomponenter är lönsamt för den som bygger för att förvalta bostadsfastigheter över tid (break-even efter 21–26 år). Kalkylen bygger på prisökningar på el- och VA-abonnemang jämfört med idag.

En orsak till lönsamheten är att de senaste årens utveckling av vätgaslagring och bränsleceller har pressat ner priserna. Teknikutvecklingen har också gjort dessa produkter mer tillgängliga och anpassade för att kunna användas i flerbostadshus.

kalkyl-livslangd Sammanställning nyckelkomponenters prestanda, kostnad och livslängd. Foto: Yellon

Klarar energiförsörjningen med marginal

Analysen visar att om behovet av hushållsel till lägenheterna hålls vid cirka 2 000 kWh/lägenhet klarar man fastighetens energiförsörjning med marginal. Det behövs endast en liten mängd el till uppvärmning.

Dessutom räknar man med att behovet av energi till varmvattenförsörjning minskar, jämfört med dagens standard. Detta genom att husets interna vattenrecirkulation gör att temperaturen på varmvattnet som ska värmas höjs från cirka 10 grader till 25 grader.

Simuleringen visar också att regnvatteninsamlingen ger mer vatten än det som behövs. Detta beror på vattenrecirkulationen som gör att vattenkonsumtionen är lägre än i en fastighet byggd enligt standard 2020.

FAKTA Lärdomar i projektet

  • Det är tekniskt möjligt och kan vara lönsamt att bygga ett självförsörjande flerbostadshus, i stadsmiljö, på de nordliga breddgrader som Sverige ligger.
  • I projektet har man analyserat teknisk prestanda, kostnad och livslängd för nyckelkomponenter genom en nyutvecklad simuleringsmodell. Den går att använda i andra byggprojekt.
  • Konceptet i projektet har fungerat mycket bra. Konceptet bygger på elproduktion från solceller, energilagring i vätgas och bränsleceller samt ett värmesystem från bland annat markvärme och spillvärme från elektrolysörer.
  • Konceptet har rönt stort intresse såväl i Sverige som internationellt. Projektet har lett till att man har etablerat ett samarbete mellan ett flertal mindre system- och teknikleverantörer i ett team för att kunna förverkliga konceptet
Källa: E2B2
FAKTA Vad menas med självförsörjande?

Självförsörjande hus definieras generellt som självförsörjande på el, värme och med eget vatten och avlopp. Detta förutsätter att fastigheten själv producerar tillräckligt mycket energi i form av el och värme, under den soliga och varma delen av året, för att försörja huset med energi under vintern. Dessutom måste avloppsvatten recirkuleras så att konsumtion av vatten inte överstiger den volym som kan samlas in från regnvatten och från borrad brunn.

Bevaka ämnen i artikeln

Bostäder Eldistribution Elproduktion Energi Forskning Teknik
Fackområden

Anläggning El & Tele Förvaltning Husbyggnad VVS
Mer i ämnet

Fler nyheter

FAKTA Vad menas med självförsörjande?

Självförsörjande hus definieras generellt som självförsörjande på el, värme och med eget vatten och avlopp. Detta förutsätter att fastigheten själv producerar tillräckligt mycket energi i form av el och värme, under den soliga och varma delen av året, för att försörja huset med energi under vintern. Dessutom måste avloppsvatten recirkuleras så att konsumtion av vatten inte överstiger den volym som kan samlas in från regnvatten och från borrad brunn.