Varan har lagts till i varukorgen
Klimatdeklarera med digital handbok
Bestämmelser 12 okt 2021
klimatdeklarationer
Med den nya handboken ska det gå lättare att samla in rätt underlag och planera arbetet med klimatdeklarationer. Foto: Mostphotos
Införandet av krav på klimatdeklaration kryper allt närmre. Nu har Boverket släppt sin handbok för hur de nya bestämmelserna ska tillämpas.

Vid årsskiftet är det dags. Då blir Sverige ett av de första länderna i världen med krav på klimatdeklarationer för nya byggnader.

Sedan en tid har Boverket arbetat med att ta fram särskilda hjälpmedel som ska underlätta införandet. En digital handbok är det senaste tillskottet.

Ska nå många

Den nya handboken vänder sig till alla som ska klimatdeklarera en byggnad eller på andra sätt berörs av kravet. Förhoppningen är att nå så många som möjligt, berättar Kristina Einarsson, projektledare på Boverket.

– Byggherrarna blir ju ansvariga för att klimatdeklarationen upprättas och registreras hos oss på Boverket, men det finns också många andra som kan få i uppdrag att klimatdeklarera eller ta fram underlag för en klimatberäkning, säger hon i ett pressmeddelande.

Mer material kommer

Parallellt kommer nu även en webbutbildning. Bland annat ska det därigenom gå att få information om vilka kategorier av byggnader som berörs och om skillnader mellan specifika klimatdata för byggprodukter och generiska klimatdata i Boverkets klimatdatabas.

De nya hjälpmedlen ger även förslag på hur man kan planera arbetet med klimatdeklarationen och samarbeta för att samla in rätt underlag. Syftet är att så småningom nå de nationella klimatmålen.

Fördjupningsmaterial

OM Klimatdeklarationer

  • Lagen om klimatdeklaration för byggnader träder i kraft den 1 januari 2022.
  • Syftet är att minska klimatpåverkan från byggskedet.
  • Lagen innebär att byggherren ska redovisa klimatpåverkan från uppförande av byggnaden genom att registrera en klimatdeklaration digitalt i Boverkets register för klimatdeklarationer.  
Källa: Boverket
Bevaka ämnen i artikeln

Bestämmelser Hållbarhet Utbildning
Fackområden

Husbyggnad
Mer i ämnet

Fler nyheter

Fördjupningsmaterial

OM Klimatdeklarationer

  • Lagen om klimatdeklaration för byggnader träder i kraft den 1 januari 2022.
  • Syftet är att minska klimatpåverkan från byggskedet.
  • Lagen innebär att byggherren ska redovisa klimatpåverkan från uppförande av byggnaden genom att registrera en klimatdeklaration digitalt i Boverkets register för klimatdeklarationer.  
Källa: Boverket