Varan har lagts till i varukorgen

Försvarsmakten frias för PFAS-förorening

Juridik 26 okt 2021
vattentakt_uppsala_pfas
Halterna av PFAS i en av Uppsala vattens vattentäkter var över det tillåtna gränsvärdet. Bolaget behövde därför installera mer rening för att få bort föroreningen. Foto: Mostphotos
Uppsala Vatten får inget skadestånd från Försvarsmakten för föroreningen av grundvattnet med PFAS. Mark- och miljödomstolen menar att bolaget inte kunnat bevisa att det är Försvaret som orsakat stora delar av föroreningen.

För snart tio år sedan upptäckte det kommunala bolaget Uppsala Vatten att grundvattnet i en av deras vattentäkter hade förorenats med PFAS. För att kunna använda det som dricksvatten blev bolaget tvungna att installera ytterligare rening.

Ett filter med aktivt kol tillsattes för att få ner halterna av PFAS i vattnet. Det nya reningssteget beräknas hittills ha kostat Uppsala Vatten cirka 37 miljoner kronor. Och bolaget räknar med att den extra reningen framöver kommer att kosta ungefär 4 miljoner kronor om året.

Uppsala Vatten menade att det var Försvarsmaktens verksamhet på ett närliggande flygfält som orsakat föreningen och valde därför att stämma dem vid Mark- och miljödomstolen vid Nacka tingsrätt. Uppsala vatten begärde att Försvarsmakten skulle betala 37 miljoner kronor för de kostnader som redan uppstått. Samt att de skulle betala ett årligt belopp på 4 miljoner kronor för framtida kostnader, alternativt ett engångsbelopp på 215 miljoner kronor.

Orsakade inte hela föroreningen

Domstolen håller med Uppsala vatten om att PFAS förorenat deras vattentäkt och att det bör räknas som en skada som ger rätt till skadestånd. Men Mark- och miljödomstolen menar att de utredningar som gjorts inte kunnat visa att det är Försvarsmakten som orsakat skadan.

Förvisso har PFAS läckt ut från flygfältet där det har använts. Men domstolen anser att det troligtvis bara är en mindre del av den totala föroreningen som Försvarsmaktens verksamhet bidragit till. I stället menar de att resterande föroreningar kan komma från andra verksamheter.

Uppsala vatten är inte nöjda med domen.

– Vi beklagar den här domen i första instans. Den är inte bara ett bakslag för Uppsala Vatten som bolag utan främst en förlust för miljön och för alla Uppsalabor. Vi behöver nu läsa igenom domen ordentligt och ta ställning till om det här är något som vi ska gå vidare med. Vårt prioriterade mål är fortfarande att den förorenade marken ska saneras nära källan och att Uppsalaborna inte ska behöva stå för den kostnaden, säger Sigrid De Geyter, vd på Uppsala Vatten, i ett pressmeddelande.

Oenig domstol

Domstolen var oenig i sitt beslut. Rättens ordförande menar att Försvarsmakten bör betala omkring en fjärdedel, det vill säga cirka 9 miljoner kronor, av det Uppsala Vatten hade begärt.

Ordföranden menar att det är bevisat att en del av det PFAS som läckt från flygfältet nått Uppsala Vattens vattentäkt. Därför borde en del av skadeståndet betalas ut. Men resten av domstolens ledamöter valde dock att fria Försvarsmakten.

Uppsala Vatten dömdes att betala Försvarsmaktens rättegångskostnader på 8,3 miljoner kronor.

FAKTA PFAS

Är högfluorerade ämnen som är extremt svårnedbrytbara i miljön och är i många fall vattenlösliga och rörliga i marken. Riskerar att förorena vattendrag och dricksvattentäkter när det kommer ut i miljön.

Studier på djur visar att påverkan kan ske på bland annat levern, blodfetter och immunförsvaret. Det finns dock stora kunskapsluckor kring hälsoeffekter på lång sikt för människor.

Källa: Kemikalieinspektionen
Bevaka ämnen i artikeln

Juridik Sanering Vatten och avlopp
Fackområden

Anläggning
Mer i ämnet

Fler nyheter

FAKTA PFAS

Är högfluorerade ämnen som är extremt svårnedbrytbara i miljön och är i många fall vattenlösliga och rörliga i marken. Riskerar att förorena vattendrag och dricksvattentäkter när det kommer ut i miljön.

Studier på djur visar att påverkan kan ske på bland annat levern, blodfetter och immunförsvaret. Det finns dock stora kunskapsluckor kring hälsoeffekter på lång sikt för människor.

Källa: Kemikalieinspektionen