Varan har lagts till i varukorgen

Direktupphandlade asfaltsarbete – kommun döms

Juridik 19 okt 2021
asfalt_belaggningsarbete
Ett ramavtal för beläggningsarbete värt 9,5 miljoner kronor tilldelades en entreprenör utan att det hade utannonserats. Foto: Lars Johansson/Mostphotos
Ett ramavtal för beläggningsarbete slöts utan att någon upphandling hade gjorts. För det döms Nyköpings kommun att betala hundratusentals kronor som straff.

Konkurrensverket ansökte i domstol att Nyköpings kommun skulle dömas att betala en så kallad upphandlingsskadeavgift. Förvaltningsrätten i Linköping gick på myndighetens sida och kommunen tvingades betala 600 000 kronor som straff för att ha slutit ett ramavtal med en entreprenör för beläggnings- och markarbeten.

I det aktuella fallet gäller det en otillåten direktupphandling över gränsvärdet som genomfördes utan att andra entreprenörer fick möjlighet att lägga bud, konstaterar domstolen i sin dom.

Ramavtalet var värt 9,5 miljoner kronor, vilket är en bra bit över gränsen för vad som får direktupphandlas menar domstolen.

Gammalt ramavtal löpte ut

Bakgrunden till att ramavtalet direktupphandlades var att kommunen avbröt två tidigare upphandlingar för beläggningsarbete. Nyköpings kommun hade ett befintligt ramavtal som skulle upphöra 30 april 2019 och en månad innan det skulle avslutas gick man ut med en upphandling.

Men kommunen avbröt den då de ansåg att upphandlingsdokumenten kunde ge upphov till osund strategisk prissättning. Tio månader senare gick kommunen ut med en ny upphandling, som även den avbröts när det upptäcktes att det mest ekonomiskt fördelaktiga anbudet inte kunde antas på grund av upphandlingsdokumentens utformning.

Då valde Nyköpings kommun att göra det direktupphandlade ramavtalet. Som skäl menade kommunen bland annat att det var brådskande. Men det håller inte domstolen med om, då man anser att kommunen dröjde med ett andra försök av upphandlingen och sedan även avbröt den.

FAKTA Gräns för direktupphandling

Enligt lagen om offentlig upphandling, LOU, kan direktupphandling användas om dess värde uppgår till högst 28 procent av det tröskelvärde som finns i lagen. Det handlar om 615 312 kronor. I undantagsfall kan direktupphandling vara tillåtet om det är över den gränsen men under tröskelvärdet.

Källa: Lagen om offentlig upphandling, LOU & Konkurrensverket
Fördjupningsmaterial

Bevaka ämnen i artikeln

Juridik Upphandling Vägar och gator
Fackområden

Anläggning
Mer i ämnet

Fler nyheter

FAKTA Gräns för direktupphandling

Enligt lagen om offentlig upphandling, LOU, kan direktupphandling användas om dess värde uppgår till högst 28 procent av det tröskelvärde som finns i lagen. Det handlar om 615 312 kronor. I undantagsfall kan direktupphandling vara tillåtet om det är över den gränsen men under tröskelvärdet.

Källa: Lagen om offentlig upphandling, LOU & Konkurrensverket
Fördjupningsmaterial