Varan har lagts till i varukorgen
Upphandlingsstöd för solcellsanläggningar
Elproduktion 29 nov 2021
solceller på tak
Det är viktigt att följa upp att solcellsanläggningen fungerar som den ska. Foto: Mostphotos
Ett nyligen avslutat projekt ger kunskap om uppföljningssystem för solcellsanläggningar. Det ger även rekommendationer för upphandling som fastighetsägare kan ha nytta av.

Lokal produktion av förnybar energi blir allt viktigare och många fastighetsägare väljer att investera i solceller. Systemen för uppföljning av solcellsanläggningarna upplevs dock av många som bristfälliga.

Olika system för olika anläggningar medför ett tidskrävande arbete för den som ska utföra det. Detta kan leda till att solcellsanläggningarna sällan eller aldrig kontrolleras och i värsta fall, på grund av oupptäckta fel, inte producerar solel under längre perioder.

Sammanställning av erfarenheter

Tidigare i höstas kom den tekniska slutrapporten i E2B2-projektet Solmätt. I projektet har man sammanställt erfarenheter rörande uppföljningssystem, prestanda, egenanvändning och upphandling från dagens solelinstallationer i syfte att sprida kunskap till fastighetsföretag, solelinstallatörer och konsulter.

Målet har varit att möjliggöra uppföljning av solcellsanläggningar i ett fastighetsbestånd på samma sätt som med andra installationer i beståndet såsom el, vatten eller ventilation.

Till slutrapporten följer även ett upphandlingsstöd som ska hjälpa fastighetsägare att följa upp att de investeringar som gjorts ger det värde de ska.

HSB Värmland har varit huvudman för projektet, som genomförts tillsammans med Willhem, Eksta Bostads AB och Vasakronan samt WSP som projektlett. I projektet har en värdering av uppföljningssystem för solcellsanläggningar genomförts genom marknadsanalyser och användarintervjuer.

Ett detaljerat resultat från kartläggningen redovisas i en systemfunktionsmatris.

Fördjupningsmaterial

Bevaka ämnen i artikeln

Elproduktion Upphandling
Fackområden

El & Tele Förvaltning Renovering
Mer i ämnet

Fler nyheter

Fördjupningsmaterial