Varan har lagts till i varukorgen
Träfasadsystem anpassas för renovering
huvudbild_l2
Kiruna Bostäder AB ska renovera hus på Lombolo området som kommer att ingå i projektets fallstudier. Foto: Camilla Schlyter, Rise
Ett forskningsprojekt ska anpassa ett träfasadsystem för nya fastigheter även till hållbar renovering av äldre fastigheter. Målsättningen är att uppnå både miljö- och energivinster.

I det tidigare forskningsprojektet ”Fasaden i staden Snabb, Snygg, Smart” utvecklades ett innovativt träfasadsystem i kärnfuru för fastigheter i stadsmiljö. Nu ska det fasadsystemet anpassas även för hållbar renovering av äldre fastigheter. Arbetet sker i ett projekt inom ramen för forskningsprogrammet E2B2.

− Att vi väljer trä i fasadsystemet beror på att materialet har flera fördelar. Några av dem är att det är förnybart, lättbearbetat, inhemskt och dessutom har låga utsläpp av koldioxid, säger Karin Sandberg, senior forskare vid Rise, och projektledare.

Hon har lång erfarenhet av forskning inom träbyggnadsteknik och utveckling av träkonstruktioner, främst utomhusexponerat trä som fasader och fasadsystem.

Utvecklar digital gestaltningsmodell

Det finns ett stort renoveringsbehov i Sverige. Det gäller inte minst för fastigheterna som är byggda under miljonprogrammet.

− Vid fasadbyte gör man ofta en tilläggsisolering för att spara energi. Det resulterar nästan alltid i att fasadens arkitektur påverkas. I projektet tar vi hänsyn till det arkitektoniska uttrycket för att få en vacker fasad, säger Karin Sandberg.

Hon berättar att en stor del av projektet handlar om att utveckla en digital gestaltningsmodell. Med hjälp av den kommer man i ett tidigt skede i designprocessen att kunna anpassa fasadelementen utifrån till exempel arkitektoniska aspekter och material- och energioptimering.

Vidare förklarar hon att träfasadsystemet ska utformas för att vara anpassningsbart mot den befintliga fasaden. Det är viktigt att alla anpassningar till fönster, dörrar och andra detaljer är inkluderade. 

− En av utmaningarna handlar om hur man löser det här med anslutningar mot fönster och dörrar och även hörn. Det gäller också avslut mot takfot och även mot marken så att man får snygga detaljer. Det ska så klart också vara funktionellt för att inte råka ut för vatteninträngning, berättar Karin Sandberg.

I projektet ingår att titta på hur man kan anpassa fasadsystemet så att det kan tillverkas i fabriker och sedan på ett enkelt sätt kunna monteras på byggarbetsplatsen. 

− Det gäller att få ihop den digitaliserade designprocessen. Arkitekter kommer att kunna ha utrymme i gestaltningen, men samtidigt ska det gå att tillverka på ett smart och effektivt sätt. Detta genomförs som ett institutsdoktorandarbete av Camilla Schlyter på Rise tillsammans med Luleå tekniska universitet. 

Monteringen går snabbare

− Vid traditionell fasadrenovering står man ju ofta med en spikpistol eller skruvdragare och monterar den nya fasaden bräda för bräda. Med den här lösningen är fasadpanelerna prefabricerade i större element. Monteringen går snabbare. Det kommer även gå smidigt att demontera fasaderna, säger Karin Sandberg.

Hela renoveringsprocessen ska vara så hållbar som möjligt

Hon berättar också att de har minimerat metallinslagen och inte använt impregnering eller kemikalier i fasaderna. Fasaderna ska kunna ingå i ett cirkulärt flöde med minsta möjliga miljöpåverkan.

− Hela renoveringsprocessen ska vara så hållbar som möjligt. Trä är ett hållbart material, men det ska också vara hållbart ekonomisk och dessutom snyggt.

Pilottest i Kiruna

Under projektet kommer man att se till att hela kedjan från design till produktion fungerar i praktiken. Detta kommer att göras genom fallstudier.

− Först ut är ett bostadsområde i Kiruna. Det kommunala bostadsbolaget Kirunabostäder ska göra en fasadrenovering. Vi ska vara med och titta på hur vårt system kan anpassas efter deras behov.  

sidobild-fasad
Fönstersmyg i Lombolo, Kiruna. Fasaden är ursprungligen ritad av Jan Thurfjell Arkitektkontor. Foto: Camilla Schlyter, Rise
FAKTA projektet

Namn: Träfasad i den cirkulära staden - för en attraktiv klimatsmart renovering.

Utförare: Rise Research Institutes Of Sweden AB.

Samfinansiärer: Energimyndigheten, Equator Stockholm AB, IKEA Industry Lycksele AB, Kirunabostäder AB, SCA Wood AB renovering.

Projektstart: januari 2021.

Projektslut: december 2024.

Projektbudget: 6 160 000 kronor.

Källa: E2B2
OM E2B2

E2B2 är Energimyndighetens forskningsprogram inom området energieffektivt byggande och boende.

Bevaka ämnen i artikeln

Energieffektivisering Forskning Hållbarhet Renoveringar Värme
Fackområden

Förvaltning VVS Renovering
Mer i ämnet

Fler nyheter

sidobild-fasad
Fönstersmyg i Lombolo, Kiruna. Fasaden är ursprungligen ritad av Jan Thurfjell Arkitektkontor. Foto: Camilla Schlyter, Rise
FAKTA projektet

Namn: Träfasad i den cirkulära staden - för en attraktiv klimatsmart renovering.

Utförare: Rise Research Institutes Of Sweden AB.

Samfinansiärer: Energimyndigheten, Equator Stockholm AB, IKEA Industry Lycksele AB, Kirunabostäder AB, SCA Wood AB renovering.

Projektstart: januari 2021.

Projektslut: december 2024.

Projektbudget: 6 160 000 kronor.

Källa: E2B2
OM E2B2

E2B2 är Energimyndighetens forskningsprogram inom området energieffektivt byggande och boende.