Varan har lagts till i varukorgen
Terrassen där alger gör bruksvatten av regn
Arkitektur 22 nov 2021
takterass-webb
Förslaget är utformat utifrån miljonprogrammets hus i Skärholmen och ska ge både gemensamma ytor och hållbar vattenförsörjning. Illustration: Ellen Lindskog, Natalie Hase och Sogol Baghban
Ja, det är en takterrass. Men också ett system där de boende får sin vattenförsörjning från nederbörd – med hjälp av alger. Nu prisas idén som tagits fram av en grupp nyblivna arkitekter.

Tre flugor i en smäll. Så kan man sammanfatta en idé som några nyutexaminerade arkitekter utvecklat där dagvattenhantering ska kombineras med vattenförsörjning och rumslig utveckling i samhället.

Lösningen har fått namnet Chlorella Vulgaris Skärholmen. Det handlar om ett vattenreningssystem som också är en takterrass på ett flerbostadshus i just Skärholmen strax söder om Stockholm.

Blandas med mikroalger

Vid kraftiga regnfall är det tänkt att vatten ska samlas i en stor tank som sitter längs husets fasad. Därifrån leds vattnet till en annan tank där det blandas med mikroalgen Chlorella Vulgaris.

Nästa steg utgörs av smala rör som går i en konstruktion över taket och skapar en takterrass eller vinterträdgård, en gemensam yta där de boende kan umgås. Här finns dock ytterligare en funktion.

När solljus slår mot de grönskimrande rören aktiveras algerna som då renar vattnet från bakterier. Det som tidigare var nederbörd kan nu användas i husets vattenförsörjning.

Lösning efter spånmöte

Ellen Lindskog, Natalie Hase och Sogol Baghban tog examen i våras och kom fram till idén efter ett spånmöte. Det berättar Ellen Lindskog.

– Det var i slutet av sommaren och vi pratade mycket om de översvämningar som varit samtidigt som torka lett till låga grundvattennivåer och brist på dricksvatten. Vi bestämde oss därför för att vi ville jobba med vatten och samtidigt integrera det i en rumslig upplevelse.

Förslaget utgår från husen i Skärholmen men tanken är att det ska kunna tillämpas på tusentals tak runtom i landet. Ska det bidra till en social yta krävs dock att det används på ett platt tak.

Vill sprida idén

Än så länge är det inga fastighetsägare eller andra aktörer som nappat på idén. Men Ellen Lindskog hoppas.

– Jag tror att det här verkligen fungerar och nu vill vi försöka sprida vår idé och försöka få någon att haka på.

Nyligen tilldelades lösningen förstapriset i Klimatgalleriets idétävling för hållbart samhällsbyggande. Tävlingen lanserades i våras som ett slags forum för klimatsmarta idéer och rumslig utveckling i den byggda miljön.

Sammanlagt lämnades 23 bidrag in. Initiativet till idétävlingen kommer från arkitekterna Frida Eddestål, Fredrik Matz, Sofia Engdahl, Johan Brymér, Emelie Ahlqvist och Sam Keshavarz

Fördjupningsmaterial

FAKTA Detta är Klimatgalleriet

  • Idétävling som ska fånga upp nytänkande idéer för hur byggbranschen kan minska sitt klimatavtryck samt att sprida dem inom branschen.
  • Tävlingsuppgiften har varit att identifiera en lokal, nationell eller global utmaning inom klimatarbetet samt presentera en gestaltning eller idé som ger svar på den valda utmaningen.
  • Tävlingsbidragen behandlar allt från stadsbyggnad, boendestrukturer, byggnadstekniska lösningar, avfalls-och vattenhantering till delaktighet och utanförskap, produktutveckling, politisk aktion och nytänkande inom metod- och processverktyg.
Källa: Klimatgalleriet
Bevaka ämnen i artikeln

Arkitektur Hållbarhet Vatten och avlopp Utemiljö
Fackområden

Förvaltning Husbyggnad VVS
Mer i ämnet

Fler nyheter

Fördjupningsmaterial

FAKTA Detta är Klimatgalleriet

  • Idétävling som ska fånga upp nytänkande idéer för hur byggbranschen kan minska sitt klimatavtryck samt att sprida dem inom branschen.
  • Tävlingsuppgiften har varit att identifiera en lokal, nationell eller global utmaning inom klimatarbetet samt presentera en gestaltning eller idé som ger svar på den valda utmaningen.
  • Tävlingsbidragen behandlar allt från stadsbyggnad, boendestrukturer, byggnadstekniska lösningar, avfalls-och vattenhantering till delaktighet och utanförskap, produktutveckling, politisk aktion och nytänkande inom metod- och processverktyg.
Källa: Klimatgalleriet