Varan har lagts till i varukorgen

Stöd att söka från Klimatklivet

Finansiering 3 nov 2021
fjarrvarme_klimatklivet
Det går att söka bidrag till byte av uppvärmningssystem. Foto: Leif Ingvarson/Mostphotos
Naturvårdsverket öppnar en ny sökomgång till Klimatklivet. Fastighetsägare kan ansöka om bidrag till bland annat byte av uppvärmningssystem från oljepannor till fjärr- eller bergvärme.

Från och med den 8 november går det att ansöka om bidrag från Klimatklivet. Det är ett investeringsstöd från Naturvårdsverket som betalas ut till lokala och regionala åtgärder i syfte att minska koldioxidutsläpp och andra gaser som påverkar klimatet. Tanken är att de investerade medlen ska ge största möjliga utsläppsminskning per investerad krona.

Stöd kan till exempel ges till företag, kommuner, landsting, bostadsrättsföreningar och andra organisationer. 

Laddningsstolpar för elfordon

Investeringar som kan beviljas stöd är konkreta klimatsatsningar inom exempelvis bostäder, lokaler, transporter, industri, stadsbyggnad och energi.

För fastighetsägare kan det bland annat handla om att byta ut uppvärmningssystem från oljepannor till fjärr- eller bergvärme. Det kan också vara att installera laddningsstolpar för elfordon.

Denna sökomgång som pågår 8 - 18 november är det här årets fjärde och sista chans att söka.

Fördjupningsmaterial

Bevaka ämnen i artikeln

Finansiering Hållbarhet Miljö Renoveringar Teknik
Fackområden

Anläggning El & Tele Förvaltning Husbyggnad VVS Renovering
Mer i ämnet

Fler nyheter

Fördjupningsmaterial