Varan har lagts till i varukorgen
Startskottet har gått för nya byggemenskaper
Bostäder 9 nov 2021
byggemenskap
Startbidraget ska användas i det inledande skedet av projektet med byggemenskapen. Foto: Mostphotos
Så kallade byggemenskaper kan få statligt stöd sedan förra året. Totalt har tio projekt fått startbidraget. Nu har Boverket gjort en uppföljning.

Den 1 januari 2020 infördes ett statligt startbidrag för byggemenskaper. Modellen bygger på att personerna som ska bo i ett hus själva äger och driver projektet utifrån en idé om hur de vill att huset ska utformas.

Boverket har nu gjort en utvärdering kring stödet. Uppföljningen fokuserar främst på de olika projektens omfattning, läge och karaktär men innehåller inte någon utvärdering av de enskilda byggena.

Kommit till användning

Sammanlagt har tio byggemenskaper fått bidraget. Enligt Boverket har pengarna kommit till användning både i tillväxtregioner och för att kunna möta specifika önskemål på svaga marknader.

Alla utom en av de tio byggemenskaper som fått startbidrag har ansökt om och beviljats det högsta möjliga beloppet, 400 000 kronor. En byggemenskap ansökte om och beviljades 200 000 kronor.

Valt olika upplåtelseformer

Fyra av byggemenskaperna har valt upplåtelseformen kooperativ hyresrätt och lika många har valt bostadsrätt. Ett av projekten kombinerar bostadsrätt och hyresrätt och en siktar på hyresrätt och eller kooperativ hyresrätt.

Stödet ska användas till kostnader i det inledande skedet av projektet, alltså innan själva bygget kan påbörjas och byggkrediten kan börja lyftas.

FAKTA Det här är en byggemenskap

  • En modell eller organisation för planering och genomförande av ett byggprojekt, vanligen ett bostadsprojekt med valfri upplåtelseform.
  • I en byggemenskap är det de som ska bo i huset som själva äger och driver projektet utifrån en idé om hur och var de önskar bo.
  • Gruppen har formellt byggherreansvar, finansierar med eget eller lånat kapital, och sluter avtal med konsulter eller entreprenörer efter eget val.
Källa: Boverket
Fördjupningsmaterial

Bevaka ämnen i artikeln

Bostäder Samhällsplanering
Fackområden

Husbyggnad
Mer i ämnet

Fler nyheter

FAKTA Det här är en byggemenskap

  • En modell eller organisation för planering och genomförande av ett byggprojekt, vanligen ett bostadsprojekt med valfri upplåtelseform.
  • I en byggemenskap är det de som ska bo i huset som själva äger och driver projektet utifrån en idé om hur och var de önskar bo.
  • Gruppen har formellt byggherreansvar, finansierar med eget eller lånat kapital, och sluter avtal med konsulter eller entreprenörer efter eget val.
Källa: Boverket
Fördjupningsmaterial