Varan har lagts till i varukorgen
Ny metod för att optimera fjärrvärmenäten
Energi 30 nov 2021
fjarrvarme-avhandlingen
En avhandling presenterar fyra steg för att få ner returtemperaturen i ett fjärrvärmesystem. Foto: Tobias Sterner, Skärmklipp
Om returtemperaturen sänks i ett fjärrvärmesystem kan både ekonomin och miljön gynnas. I en avhandling presenteras en metod för hur energibolag kan arbeta med detta på ett strukturerat sätt.

Trots att energibolagen kan spara både pengar och miljö på att se till att deras fjärrvärmesystem har låga returtemperaturer är det inte alla företag som prioriterar detta. Detta förvånar forskaren Sara Månsson som disputerade vid Lunds tekniska högskola tidigare i år.

Hon tror att det saknas en strukturerad metod för hur energibolagen kan arbeta med att få ner temperaturerna och har därför arbetat med detta i sin forskning.

Fel i fjärrvärmecentralerna

Låga returtemperaturer beror främst på hur bra fjärrvärmecentralen fungerar. Under arbetet med avhandlingen framkom att det var fel i drygt 40 procent av fjärrvärmecentralerna.

– Det är med andra ord väldigt mycket fel och det finns därmed en stor förbättringspotential, säger Sara Månsson till tidningen Energi.

I sin avhandling presenterar hon en felhanteringsprocess för att få låga returtemperaturer på ett automatiserat sätt. Hon har även tagit fram ett dataprogram som automatiskt analyserar mätvärden från fjärrvärmecentraler och som hittar dem med dålig avkylning.

Arbete i fyra steg

Om arbetet med att sänka returtemperaturerna i fjärrvärmesystemen ska fungera optimalt ska det enligt Sara Månsson ske enligt fyra steg. Först behövs en automatiserad feldetektering så att det snabbt syns vilka fjärrvärmecentraler som avviker från det normala. Sedan följer undersökning, dokumentation och återrapportering.

– Nu har vi tagit fram ett arbetssätt som innehåller flera smarta lösningar som kan hjälpa till att lösa många av de problem som är relaterade till feldetektering och felhantering i byggnaderna, säger Sara Månsson.

Fördjupningsmaterial

Bevaka ämnen i artikeln

Energi Forskning Teknik Underhåll Värme
Fackområden

VVS
Mer i ämnet

Fler nyheter

Fördjupningsmaterial