Varan har lagts till i varukorgen

Ny fördelning av investeringsstödet

Bestämmelser 1 nov 2021
4609619-erikbergsdockan-1
Boverket har vid behov kunnat omfördela medel mellan potterna, men systemet har vid sidan av ett högt söktryck bidragit till långa väntetider. Foto: Mostphotos
Systemet för investeringsstöd ändras. I stället för en pott med storstadsregioner och en för övriga landet, ska ansökningar från storstäderna prioriteras.

För att förenkla hanteringen har regeringen beslutat att potterna ska tas bort och ersättas med ett system där ärenden från de tre storstadsregionerna prioriteras.

Storstadsregioner prioriteras

Det är för att förenkla hanteringen som regeringen har beslutat att nuvarande system för investeringsstöd med två potter ersätts med ett system. Boverket ska nu fördela tillgängliga medel mellan länsstyrelserna i förhållande till hur länge ärenden har väntat på beslut om stöd. Redan färdigberedda ansökningar om investeringsstöd i någon av storstadsregionerna ska prioriteras.

Om det inte finns någon färdigberedd ansökan om investeringsstöd i någon av storstadsregionerna ska Boverket fördela tillgängliga medel.

Bra att systemet blir mer flexibelt

Jörgen Mark-Nielsen, samhällspolitisk chef på Sveriges Allmännytta tycker att det är bra att hanteringen av investeringsstödet blir mer flexibelt. Detta beroende på att det nya systemet innebär att medel som tidigare reserverats i en pott för storstadsregionerna men inte efterfrågats, nu kan gå till bostadsbyggande på andra orter där stödet efterfrågas.

– Våra medlemmar har under en längre tid signalerat till oss att det tagit lång tid att få ett beslut, vilket skapar osäkerhet i deras planering, något vi också framfört till regeringen. Därför är denna förändring välkommen, säger Jörgen Mark-Nielsen på Sveriges Allmännyttas hemsida.

Inte tillräckligt transparant

Regeringen menar att det nuvarande systemet inte varit tillräckligt transparent för de som ansökt om investeringsstöd och väntat på beslut.

För att säkerställa att förändringen får avsedd effekt kommer den att följas upp löpande, skriver regeringen.

FAKTA Så har det fungerat hittills

Från 1 februari 2020 har investeringsstöd fördelats på två potter, en avsedd för projekt i de tre storstadsregionerna och en för projekt i övriga landet.

Potternas storlek har baserats på det beräknade behovet av bostadsbyggande i landets olika delar, vilket inneburit att tre fjärdedelar av medlen inledningsvis har gått till ”storstadspotten”.

Efterfrågan på investeringsstöd har varit betydligt större utanför storstadsregionerna än inom dessa.

Källa: Regeringen,
Fördjupningsmaterial

Bevaka ämnen i artikeln

Bestämmelser Bostäder Ekonomi
Fackområden

Förvaltning Husbyggnad
Mer i ämnet

Fler nyheter

Fördjupningsmaterial