Varan har lagts till i varukorgen
Möjligheternas byggregler får ny tidplan – igen
Bestämmelser 16 nov 2021
möjligheternas byggregler
Det dröjer ännu lite till innan den nya regelmodellen införs. Foto: Unsplash/Geoffroy Hauwen
Den första tidplanen skrotades. Så även den andra. Nu kommer ett tredje besked för när Möjligheternas byggregler ska införas.

Byggsektorns aktörer behövde mer tid för omställningen. Därför sköt Boverket upp införandet av Möjligheternas byggregler som är ett regeringsuppdrag med genomgripande förändringar av Boverkets byggregler, BBR, och konstruktionsreglerna, EKS.

Ursprungligen skulle de uppdaterade reglerna träda i kraft nu vid årsskiftet. När det visade sig att det inte var möjligt meddelades att införandet i stället planerades i två block med start 2023.

Gäller inte längre

Detta gäller inte längre. I förra veckan kom nya besked och tidplanen anger nu att de nya författningarna ska samordnas och träda i kraft 1 juli 2024, vid ett och samma tillfälle i stället för att delas upp på två block.

– Det blir enklare och tydligare med ett och samma datum för införandet och vi slipper olika regelsystem för de olika tekniska egenskapskraven under en övergångstid säger Yvonne Svensson, rättschef på Boverket, i ett pressmeddelande.

Helt ny regelmodell

Förändringarna medför bland annat en helt ny regelmodell för både BBR och EKS, vilket dock inte kommer att påverka kravnivåerna. Tillämpningsföreskrifterna görs om med målet att det ska bli färre regler där bestämmelser formuleras som funktionskrav och bara i form av bindande föreskrifter.

Därigenom försvinner allmänna råd samt hänvisningar till standarder eller olika myndigheters och organisationers riktlinjer. Sammantaget ska detta leda till ökad effektivitet och innovationskraft.

Fördjupningsmaterial

Bevaka ämnen i artikeln

Bestämmelser
Fackområden

Anläggning El & Tele Förvaltning Husbyggnad VVS Renovering
Mer i ämnet

Fler nyheter

Fördjupningsmaterial