Varan har lagts till i varukorgen
Klimatkrav vid hantering av schaktmassor
Hållbarhet 30 nov 2021
gravmaskin_schaktmassor
Nya kriterier från Upphandlingsmyndigheten ska leda till lägre klimatpåverkan vid hantering av schaktmassor. Foto: Jan Kansanen/Mostphotos
Minskad klimatpåverkan vid hantering av berg-, sand-, grus- och andra schaktmassor. Det ska nya hållbarhetskriterier från Upphandlingsmyndigheten bidra till.

Offentliga inköp leder till stor klimatpåverkan och bygg, fastighet samt mark utgör en stor del av dem. 2019 beräknades de stå för cirka 40 procent av den totala klimatpåverkan.

Sedan tidigare finns hållbarhetskriterier från Upphandlingsmyndigheten för bygg- och anläggningsprojekt. Nu har myndigheten även tagit fram sådana för hantering av schaktmassor.

– Vi har tagit fram kriterier som kan bidra till minskad klimatpåverkan när berg-, sand-, grus- och andra schaktmassor hanteras. Vi hoppas att kraven ska bidra till ökad återanvändning av massor och att transporterna minskar, säger Heini-Marja Suvilehto, hållbarhetsspecialist på Upphandlingsmyndigheten, i ett uttalande på myndighetens hemsida.

Finns i två nivåer

Kraven riktar sig till offentliga byggherrar och beställare. Det kan vara allt från kommunala bostadsbolag till kommuner och regioner. Tanken är att det ska bli lättare att ställa krav på hantering av schaktmassor i byggprojekt. Det är något som upplevs som krångligt idag menar Upphandlingsmyndigheten. Bland annat på grund av att tolkningar av avfallslagstiftningen begränsar möjligheterna att ta hand om massorna.

– De nya kraven på schaktmassor är ett komplement till övriga klimatkrav för upphandling inom bygg- och anläggningsområdet. Masshantering bör hanteras särskilt och därför behövs särskilda krav för det, säger Heini-Marja Suvilehto.

Kriterierna finns i två olika nivåer: bas- och avancerad nivå. På basnivå ges stöd för att ta fram massdispositionsplaner, som ska vara inriktade på att minska klimatpåverkan och brytningen av nya massor. På avancerad nivå finns förslag på hur klimatberäkningar kan göras.

Fördjupningsmaterial

Bevaka ämnen i artikeln

Hållbarhet Markarbeten Upphandling
Fackområden

Anläggning
Mer i ämnet

Fler nyheter

Fördjupningsmaterial