Varan har lagts till i varukorgen
Klimatkrav som kan ställas i anläggningsprojekt
Hållbarhet 2 nov 2021
hisingsbron_bygg_goteborg
Nya klimatkrav från Upphandlingsmyndigheten gör det möjligt att ställa krav på halverad klimatpåverkan i anläggningsprojekt. Foto: Vien Hoang/Mostphotos
Upphandlingsmyndigheten lanserar klimatkrav som kan användas vid upphandling av anläggningsentreprenader. Kriterierna riktar sig främst till kommuner, regioner och staten.

Det är en uppsättning av helt nya krav Upphandlingsmyndigheten ger ut och tanken är att klimatkraven ska användas vid upphandlingar av entreprenader samt av projektering av vägar och andra anläggningsprojekt. Enligt myndigheten är de främst tänkta att användas av offentliga beställare.

Klimatkraven kan nyttjas vid upphandling av konsulter för tidiga skeenden i byggprocessen, projekteringsuppdrag och total- eller utförandeentreprenad.

Lämpar sig för större projekt

De nya hållbarhetskriterierna syftar till att göra det mer enkelt att ställa krav som leder till minskad klimatpåverkan i projekteringen och vid själva byggandet. I de nya kriterierna finns det krav på att upphandlad konsult eller annan part ska ta fram handlingsplaner för arbetet med minskad klimatpåverkan.

– Klimatpåverkan från anläggningssektorn måste minska betydligt och upphandlande organisationer behöver stöd. Nu finns klimatkrav som kan användas när entreprenader och konsulter för större anläggningsprojekt upphandlas, säger Jens Johansson, hållbarhetsspecialist på Upphandlingsmyndigheten, i ett pressmeddelande.

I ett mejl till Omvärldsbevakning förtydligar Jens Johansson vad som menas med större anläggningsprojekt. Enligt Upphandlingsmyndigheten kan krav på klimatberäkning bättre passa till större anläggningsprojekt då räknandet tar tid och behöver resurser.

”Med andra ord så beror det alltså på vad beställaren/byggherren till anläggningsprojektet kan tänka sig att satsa på i projekt som inte är stora projekt. Vill beställaren/byggherren klimatberäkna och avsätter tid och resurser för det i projektet så kan kravet på klimatberäkning användas också då.” skriver Jens Johansson i sitt mejl.

Med stora projekt avser Upphandlingsmyndigheten de som ligger över 50 miljoner kronor.

Finns i tre nivåer

Klimatkraven finns att ställa i tre olika nivåer; bas, avancerad och spjutspets. Basnivå är klimatpåverkan som minskat minst, 15 procent jämfört med utan ställda klimatkrav, avancerad nivå är 30 procentig minskning och spjutspets är största utmaningen med en halverad klimatpåverkan.

I kraven finns även förslag på handlingsplan för klimatarbetet och vad den bör innehålla. Det för att det ska finnas en minsta nivå för åtgärder som entreprenörerna ska utföra. I kriterierna finns också förslag på hur beräkningar ska göras så att beställaren kan se om och hur mycket klimatpåverkan minskat alternativt ökat jämfört med om inget hade gjorts.

Fördjupningsmaterial

Bevaka ämnen i artikeln

Hållbarhet Infrastruktur Konstruktion Upphandling Vägar och gator
Fackområden

Anläggning
Mer i ämnet

Fler nyheter

Fördjupningsmaterial