Varan har lagts till i varukorgen
Cementkris
Grönt ljus till Cementa för fortsatt kalkbrytning
Bestämmelser 19 nov 2021
slite_kalkbrytning
Cirka 70 procent av all cementtillverkning i Sverige sker i Slite. Produktionen är beroende av tillgången till kalksten. Foto: Sten-Åke Stenberg/Mostphotos
Regeringen ger Cementa tillstånd att fortsätta kalkbrytningen för cementtillverkning. Men det blir ett kortare tillstånd än vad företaget ville ha.

Fram till 31 december 2022 har Cementa möjlighet att bryta kalk i sina täkter i Slite. Det står klart efter att regeringen godkänt ett tillfälligt tillstånd för företaget. Den volym kalk som får brytas är den kvarvarande mängd som fanns i det gamla tillståndet som gällde till 31 oktober 2021, men som inte hade hunnit brytas när det löpte ut.

Enligt regeringen börjar det nya tillståndet gälla så fort Cementa väljer att ta det i anspråk. Anledningen till att man ger det är att verksamheten anses vara av stor nationell betydelse och att en utebliven produktion kan medföra stora samhällskonsekvenser på kort sikt.

I tillståndet finns det även krav på åtgärder som Cementa ska genomföra, bland annat att minska behovet av grundvattenbortledning.

Juridiska strider kan vänta

Cementa är nöjda med att de fick ett tillfälligt tillstånd. Men samtidigt är de kritiska till att det bara gäller drygt ett år, inte tre år som de ansökte om. De menar att det kommer att bli utmanande för verksamheten.

– Ett år är en mycket kort tid för att få ett nytt tillstånd på plats. Vi förutsätter nu att de myndigheter som är inblandade i kommande tillståndsprövning agerar skyndsamt och konstruktivt, säger Karin Comstedt Webb, hållbarhetschef på Cementa, i ett pressmeddelande.

Företaget meddelar också att verksamheten i täkten ska påbörjas omgående.

För att Cementa skulle kunna få ett tillfälligt tillstånd var en lagändring tvungen att genomföras. Något som fick omfattande kritik från flera håll, bland annat Lagrådet som granskar regeringens förslag till lagar.

Efter att riksdagen röstade för lagändringen meddelade bland annat Naturskyddsföreningen att de skulle överklaga det tillstånd som Cementa skulle få av regeringen. Något som organisationen står fast vid berättar de för Dagens Nyheter. Men att de inte kommer att begära att brytningen stoppas under tiden som saken övervägs av domstol.

– Det kan finnas en risk och miljöskälen är ett skäl till att vi kommer överklaga. Men vi vill ge Cementa möjlighet att ställa om, och det har påverkat vårt övervägande, säger Rebecca Nordenstam, miljöjurist på organisationen, till Dagens Nyheter.

FAKTA Cementkrisen

Mark- och miljööverdomstolen meddelade 6 juli 2021 att Cementas ansökan om fortsatt brytning av kalk i sina täkter vid cementfabriken i Slite innehöll för stora brister för att kunna godkännas. Det innebär att Cementa inte fick ett förnyat tillstånd för att bryta kalk efter sista oktober 2021.

Cementa överklagade beslutet till Högsta domstolen, som valde att inte ta upp fallet.

Flera branschorganisationer menar att beslutet kan leda till försenade byggprojekt och till och med byggstopp.

Regeringen berättade 10 augusti att de ska stifta en ny lag som ska ge Cementa ett tillfälligt tillstånd att fortsätta att bryta kalk vid täkterna i Slite. Det är en tillfällig lag som ger företaget möjlighet att bryta kvarvarande mängd kalk inom sitt nuvarande tillstånd. Lagen ska gälla från i oktober 2021 och åtta månader framåt.

21 september 2021 meddelade regeringen att de väljer att skicka lagförslaget till riksdagen för omröstning. Detta trots att Lagrådet gett förslaget stor kritik. Riksdagen valde att rösta för lagändringen.

18 november 2021 gav regeringen Cementa ett tillfälligt tillstånd för fortsatt kalkbrytning till och med 31 december 2022.

Källa: Cementa, Mark- och miljööverdomstolen, regeringen
Bevaka ämnen i artikeln

Bestämmelser Juridik Samhällsplanering
Fackområden

Anläggning Husbyggnad
Mer i ämnet

Fler nyheter