Varan har lagts till i varukorgen

Förpackningsinsamling kan bli kommuners ansvar

Avfall 15 nov 2021
insamling_med_sopbil
Senast 2026 är tanken att alla kommuner ska ha ett system klart för fastighetsnära insamling av förpackningar. Foto: Mostphotos
Kommuner ska få ansvaret för insamling av förpackningar från hushåll. Men de som tillverkar dem ska finansiera insamlingen. Det är ett förslag från regeringen.

Förslaget har nu skickats av regeringen på remiss. Det innebär flera förändringar för kommuner och de som är producentansvariga för förpackningar.

Den största skillnaden är att kommuner ska ta över ansvaret för insamling av förpackningsavfall från hushåll. Det vill säga papper, plast, glas och metall. Insamlingen ska göras så fastighetsnära som möjligt och förändringen är tänkt att införas succesivt under perioden 2024–2026.

De andra förändringarna innebär i korthet följande:

  • Kommunerna ska ta över det operativa ansvaret för förpackningsinsamlingen från hushåll.
  • Kommunerna ska också ha ansvaret att samla in förpackningsavfall från särskilt iordningsställda platser för allmänheten.
  • Insamlat förpackningsavfall ska lämnas över till producenterna.
  • Producenterna ska finansiera insamling, behandling samt täcka kommunens omkostnader för omlastning av förpackningar.

Välkomnar förslagen

Intresseorganisationen Avfall Sverige välkomnar de flesta av regeringens förslag. Bland annat menar de att det innebär en bättre tydlighet i ansvarsfördelningen och att det leder till att kommuner får möjligheten till att skapa effektiva insamlingssystem som är fastighetsnära.

De har dock viss kritik.

– En brist i förslaget är att de kommuner som redan har infört fastighetsnära insamling inte kommer att kunna få ersättning förrän tidigast år 2024, säger Tony Clark, vd för Avfall Sverige, i en kommentar på organisationens hemsida.

Fördjupningsmaterial

Bevaka ämnen i artikeln

Avfall Bestämmelser
Fackområden

Anläggning Förvaltning
Mer i ämnet

Fler nyheter

Fördjupningsmaterial