Varan har lagts till i varukorgen
Enklare för samfälligheter att installera laddpunkter
Bestämmelser 9 nov 2021
9606289-electric-car-in-charging-station.webb
Utredningen är ett resultat av ett uppdrag regeringen gav Energimyndigheten för att belysa vilka hinder det finns för bättre tillgång till laddinfrastrukur oavsett boendeform. Foto: Mostphotos
Energimyndigheten har överlämnat en utredning med förslag på åtgärder för att underlätta hemmaladdning av elfordon. "Ett viktigt resultat är kring de hinder som rör parkeringsplatser ägda av samfällighetsföreningar", säger David Mowitz på myndigheten.

Energimyndigheten, Lantmäteriet, Boverket samt Sveriges Kommuner och Regioner har fått i uppdrag av regeringen att djupdyka i regelverket för laddinfrastruktur för hemmaladdning. Uppdraget är att redovisa vilka hinder som finns för att ladda bilen för boende i flerbostadshus och boende i övrigt som har bilparkering ordnad gemensamt med andra i exempelvis samfälligheter.

Myndigheterna skulle även lämna förslag på åtgärder som underlättar för att kunna ladda i närheten av bostaden eller vid arbetsplatsen.

– Ett viktigt resultat är utredningen kring de hinder som rör parkeringsplatser ägda av samfällighetsföreningar. Lantmäteriet har i en utredning sett att det går att komma tillrätta med de problem som förknippas med lagstiftningen, handläggningstiden och förrättningskostnaden utan några ändringar i relevanta regelverk, säger David Mowitz, ansvarig handläggare för uppdraget på Energimyndigheten, i ett pressmeddelande.

Blir enklare för samfälligheter

Tolkningen av regelverket har varit oklar och därmed har utgången av en lantmäteriförrättning uppfattats som oviss. Om en samfällighetsförening vill uppföra laddningsmöjligheter och detta inte redan finns intaget i anläggningsbeslutet, måste beslutet omprövas.

– En central fråga är om man kan bilda en gemensamhetsanläggning för laddinfrastruktur. Och ja, det kan man, säger Linda Sabel, verksamhetsstrateg på Lantmäteriet och ansvarig handläggare för uppdraget.

Lantmäteriet menar att det inte behövs någon ändring i befintliga lagar. Nu tolkas laddningsmöjligheter som en fastighetsanknuten investering som är ”av stadigvarande betydelse”. Det innebär att myndigheten kan besluta om att bilda en gemensamhetsanläggning med ändamålet laddinfrastruktur även om fastighetsägarna inte är överens.

Ytterligare frågor som lyfts

Ett annat resultat är att regelverket kring allmän platsmark och kvartersmark samt kommunens roll kopplat till laddinfrastruktur har tydliggjorts men regelverket kan också förbättras genom ett antal förslag.

Ytterligare en fråga som lyfts handlar om ”Right-to-charge”, det vill säga regler för att stärka boendes ställning i förhållande till fastighetsägaren gällande installation av laddningspunkter. Bland annat ges exempel utifrån andra länders lagstiftning, till exempel regelverk som införts i Norge, Frankrike och Spanien.

I rapporten ges även en mer övergripande analys av hinder för laddning i olika boendeformer samt även för arbetsplatsladdning.

Bevaka ämnen i artikeln

Bestämmelser Eldistribution Infrastruktur
Fackområden

El & Tele Förvaltning
Mer i ämnet

Fler nyheter