Varan har lagts till i varukorgen
Tips för VVS-projektering av sjukhus
Projektering 24 nov 2021
sahlgrenska-mats
Mats Östlund, Svensk Byggtjänst, ger råd om vägledningar för projektering av sjukhus. Foto: Mats Östlund, Tobias Sterner
I augusti kom den nya skriften ”Den robusta sjukhusbyggnaden” som ger vägledning om driftsäkerhet. ”Den är jättebra, men det finns fler råd att ge kring projektering”, säger Mats Östlund, informatör på Svensk Byggtjänst.

Inför ett sjukhusbygge får informatörerna på Svensk Byggtjänsts avdelning Bygginfo ofta frågor om det finns någon vägledning för projektering av sjukhus. För många år sedan var svaren enkla att ge, menar Mats Östlund.

– Titta i Spri-råden, sa vi.

Spri stod för Sjukvårdens och socialvårdens planerings- och rationaliseringsinstitut. De utarbetade riktlinjer för dimensionering och planering av sjukhus, men organisationen lades ned 1999. I några bokhyllor står säkert några gamla Spri-rapporter kvar.

– Råden innehåller värdefull kunskap. SPRI-rapport 273 Ventilation av vårdlokaler omfattar till exempel luftflöden och var väldigt populär då den kom. Har man tillgång till dessa skrifter kan de säkert tillföra något även idag, säger Mats Östlund.

Regionernas egna riktlinjer

Men vad finns det mer för vägledning idag som man kan ta del av i ett sjukhusprojekt? I somras gav Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, ut vägledningen ”Den robusta sjukhusbyggnaden”.

Skriften berör primärt sjukhusen som skyddsobjekt och vägleder om driftsäkerhet. I detta finns bland annat detaljer om bygg, VVS-installationer, el, vatten, avlopp, dagvatten med mera och som kan beröra själva projekteringen.

– En jättebra skrift om driftsäkerhet, konstaterar Mats Östlund.

Han tipsar även om regionernas egna riktlinjer, där kan det finnas tekniska detaljer. Locum – Region Stockholm, Västfastigheter – Västra Götalandsregionen och Region Västerbotten är några exempel.  

PTS och BOV

Västfastigheter har infört Program för teknisk standard, PTS. Det är ett stöd i byggprocessen för att underlätta arbetet med att bygga effektiva och framtidssäkrade lokaler för hälso- och sjukvården.

PTS är både ett IT-system samt ett nätverk för att utbyta erfarenheter kring vårdbyggandet i Sverige. Det stödjer de tidiga skedena och projektering och ska hjälpa byggherren att göra rätt från början för att åstadkomma vårdlokaler med rätt funktion och kvalité.

Det sista tipset Mats Östlund ger är skriften ”BOV – Byggenskap och Vårdhygien” som omfattar vårdhygieniska aspekter vid ny- och ombyggnation samt renovering av vårdlokaler. Den ges ut av Svensk förening för vårdhygien, SFVH.

OM Bygginfo

Bygginfo är en tjänst från Svensk Byggtjänst där företag får en egen informatör inom ett eller flera fackområden. Parterna träffas 2–4 gånger per år för att gå igenom aktuella byggregler, lagkrav och förändringar i branschen. Om företaget behöver rådgivning mellan träffarna kan de när som helst höra av sig till sin informatör.

Läs mer om Bygginfo här. 

Bevaka ämnen i artikeln

Projektering
Fackområden

VVS
Mer i ämnet

Fler nyheter

OM Bygginfo

Bygginfo är en tjänst från Svensk Byggtjänst där företag får en egen informatör inom ett eller flera fackområden. Parterna träffas 2–4 gånger per år för att gå igenom aktuella byggregler, lagkrav och förändringar i branschen. Om företaget behöver rådgivning mellan träffarna kan de när som helst höra av sig till sin informatör.

Läs mer om Bygginfo här.