Varan har lagts till i varukorgen
Beslutsstöd för energieffektivare byggnader
Energieffektivisering 12 nov 2021
huvudbild_bostader
Studierna i avhandlingen bygger på data som samlats in från enfamiljshus, flerfamiljshus och universitetsbyggnader i norra Sverige. Foto: Johannes Erlandsson
Det är ofta svårt att fatta beslut om hur byggnaders energieffektivitet ska förbättras. Shoaib Azizi har i sin avhandling undersökt olika strategier som kan stödja beslutsfattare.

För närvarande har energianvändningen i byggnader inte minskat i den utsträckningen som förväntats. Ofta är det komplext att fatta beslut om renovering. Besluten baseras på en sammanvägning av många motiv eller fördelar. För att ett beslut ska leda till energirenovering, krävs det att de upplevda fördelarna överväger hindren. Det kan till exempel handla om kostnader. 

sidobild_shoaib-azizi Shoaib Azizi. Foto: Yagana Qanavizian

Shoaib Azizi, på institutionen för tillämpad fysik och elektronik vid Umeå universitet, har i sin avhandling studerat hur man kan utforma effektiva insatser för att stödja beslutsfattande genom att ta hänsyn till skillnaderna mellan beslutsfattare och även skillnaderna i det sammanhang som format deras åsikter, behov och prioriteringar.

Avhandlingen, som lades fram i mitten av september, syftar till att öka effektiviteten genom att skräddarsy de stödjande strategierna för de berörda beslutsfattarna utifrån beslutens kontext.

I avhandlingen visar han bland annat att det är viktigt för beslutsfattare att miljömålen anpassas till deras intressen. De kan vara på både individuell så som på organisatorisk nivå. Exempel på anpassningar kan vara förbättringen av kvaliteten på inomhusmiljö eller förbättringen av byggnaders estetik, enligt Shoaib Azizi.

Viktigt med IKT

Dessutom kan insatser som möjliggörs av informations- och kommunikationsteknik, IKT, spela en viktig roll genom att tillhandahålla information som visar var förbättringar behövs. Det i sin tur minskar osäkerheterna i resultaten.

Shoaib Azizi har utvecklat en metod baserat på smarta verktyg för att effektivisera både utrymmesanvändning och energianvändning i universitetsbyggnader.

Att använda metoder med återkoppling som till exempel visualisering av lokalanvändning och/eller energianvändning kan vara en del i en effektiv strategi för att påverka beslutsfattare.

Bevaka ämnen i artikeln

Energieffektivisering Forskning Renoveringar Projektering
Fackområden

Förvaltning VVS Renovering
Mer i ämnet

Fler nyheter