Varan har lagts till i varukorgen
Beräkningsverktyg visar lägenheters klimatpåverkan
Bostäder 4 nov 2021
beräkningsverktyg
Det nya beräkningsverktyget bygger främst på schabloner och klimatdata från leverantörer. Foto: Mostphoto
Med hjälp av ett nytt beräkningsverktyg går det att beräkna utsläpp från en enskild lägenhet. Kalkylen ska bidra till klimatbesparingar i såväl nyproduktion som renoveringar.

Det är Stena Fastigheter som tagit fram det nya verktyget. Syftet är att kunna göra en sammanställning av alla klimatpåverkande delar i en lägenhet och ge vägledning vid exempelvis inköp.

Beräkningarna bygger främst på klimatdata från leverantörer och schabloner. Med hjälp av kalkylen ska det sedan gå att få ett mått på bostadens totala klimatavtryck och kunna arbeta och prioritera utifrån detta.

Nybyggnation och renovering

Både nybyggnation och renovering av befintliga bostäder omfattas av verktyget, berättar Anna Haraldsson Jensen, hållbarhetsutvecklare på bolaget.

– Vi tar hänsyn till alla delar i en lägenhet som påverkar vårt klimat, allt från flytspackel till vitvaror. Det ger oss det totala klimatavtrycket för en lägenhet, men sätter också de olika delarna i förhållande till varandra. På så sätt blir det lättare att prioritera och arbeta hållbart, säger hon i ett pressmeddelande.

Mer strukturerat arbete

Tanken är att det nya hjälpmedlet ska göra det lättare att arbeta mer strukturerat med klimatpåverkan. Det ska även stärka hållbarhetsarbetet bland leverantörer och underleverantörer.

Dessutom kan verktyget bidra med kunskap även till andra aktörer i fråga om material och arbetsprocesser, enligt Stena Fastigheter. Bolaget ingår idag i LFM30 som är ett samarbetsinitiativ för en klimatneutral bygg- och anläggningssektor i Malmö, vilket Omvärldsbevakning berättat om tidigare.

Fördjupningsmaterial

Bevaka ämnen i artikeln

Bostäder Hållbarhet
Fackområden

Förvaltning Husbyggnad Renovering
Mer i ämnet

Fler nyheter

Fördjupningsmaterial