Varan har lagts till i varukorgen

Bättre avfallshantering nyckeln till klimatsmarta städer

Avfall 10 nov 2021
20784616-soptunnor
Soprum och andra utrymmen för avfall har ofta inte någon hög status i fastigheter idag. Men det är på väg att förändras, tror Fastighetsägarna. Foto: Mostphotos
Att hantera den ökande mängden avfall på ett effektivare sätt är avgörande för att kunna utveckla hållbara och klimatsmarta städer. Det menar Fastighetsägarna som startat projektet Miljörummet.

Dagens avfallshantering måste effektiviseras väsentligt, anser Fastighetsägarna Stockholm.

Eftersom många aktörer är involverade i avfallshanteringen uppstår det lätt en otydlighet kring vem som ska ta ansvar för vad i kedjan, säger Anni Carpelan, chef för hållbar utveckling vid Fastighetsägarna Stockholm.

– Avfallsfrågan är komplex just för att det är så många aktörer inblandade. Dels har du det kommunala ansvaret för hushållens avfall, som i sin tur har ett antal entreprenörer upphandlade som hämtar avfallet, säger Anni Carpelan.

Sedan finns det ytterligare ett antal entreprenörer som hämtar det övriga avfallet som förpackningar, grovsopor och farligt avfall.

sopor Anni Carpelan. Foto: Fastighetsägarna
Vi måste börja se sopor som en resurs istället för en belastning. I branschen vill man idag hellre prata om miljörum än soprum.

Alla de här aktörerna måste fastighetsägaren ha en relation till och bestämma vilka tjänster som ska tillhandahållas och finnas tillgängliga för de som bor och verkar i byggnaderna.

Ökat trafik och ökade utsläpp

Ökade krav på insamling från fler avfallsfraktioner riskerar också att leda till ökade transporter med ökad trafikbelastning och ökade utsläpp som följd.

Vilka lösningar krävs då för att förbättra avfallssituationen på både kort och lång sikt för fastighetsägare, kommuner och externa avfallsaktörer? Det är en av huvudfrågorna i samarbetsprojektet Miljörummet som Fastighetsägarna Stockholm genomför tillsammans med fastighetsbolaget Olov Lindgren och bland annat Förpacknings- och Tidningsinsamlingen och Stockholm Vatten och Avfall.

Utrymmen saknas i fastigheter

En utmaning idag är att många fastighetsägare har brist på utrymmen att förvara avfallet i. Det gäller framför allt kartonger som ökat mycket bland annat beroende på den kraftigt ökade e-handeln. Anni Carpelan menar att man kan se att mängden förpackningar har ökat markant de senaste två åren.

– Hela marknaden håller på att förändras. Det händer mycket inom avfallsfrågan just nu.

Ökade lagkrav

En utmaning är de ökade krav på sortering och tillhandahållande av utrymme som kommer. I Stockholm är det än så länge frivilligt om du som fastighetsägare vill tillhandahålla separat matavfallsinsamling för hushållen. Medan sedan snart ett år tillbaka är det obligatoriskt för verksamheter som till exempel restauranger och caféer att sortera ut sitt matavfall.

– Snart blir det obligatoriskt att tillhandahålla matavfallsinsamling även för hushåll, säger Anni Carpelan.

De nya lagkraven som gör det obligatoriskt för alla hushåll att sortera ut matavfall har skjutits fram till att börja gälla 31 dec 2023.

Fastighetsägarnas eget klimatarbete

Det man vill belysa med projektet Miljörummet är att det idag finns ett ganska stort mått av frivillighet. Där många fastighetsägare frivilligt väljer att utöka möjligheterna till utsortering av till exempel förpackningar.

– Man ser det som en service och som en del av sitt eget klimat- och miljöarbete som fastighetsägare. Här tycker jag att vi måste börja se sopor som en resurs i stället för en belastning. I branschen vill man idag hellre prata om miljörum än soprum. Många byter därför namn på sina soprum.

De nya regler som införs inom kort, som separat insamling av matavfall och bostadsnära insamling, gör att fastighetsägare kan få det svårt att på egen hand möta de här kraven, tror Anni Carpelan.

Det kommer att krävas ett mycket bättre samarbete mellan alla aktörer i avfallskedjan för att lösa problemen, anser hon.

Samlar statistik och studerar beteenden

En mer konkret del av projektet är att man studerar de boendes behov och beteenden i fastighetsägaren Olov Lindgrens miljörum på Kungsholmen.

Under de månader som projektet pågår rapporterar Stockholm Vatten och Avfall samt avfallsentreprenören Urbaser varje månad in mängderna avfall per enhet. Statistiken kommer göra det möjligt att utvärdera insatserna. Projektet kommer att pågå året ut.

Verktyg och metoder tas fram

När resultaten av projektet har utvärderats kommer verktyg och metoder tas fram. Dessa ska göra det enklare att hantera olika slags avfall, minska avfallsmängderna och avlasta sophämtningen. Samt att främja ett ökat samarbete för att förbättra avfallshanteringen.

Anni Carpelan hoppas också att erfarenheterna från projektet ska spridas till flera delar av landet.

FAKTA Några utmaningar med den ökande mängden avfall

  • Brist på förvaringsutrymme i många fastigheter.
  • En otydlig ansvarsfördelning mellan fastighetsägare och kommuner.
  • Ökade krav på sortering och digitalisering.
  • Mycket avfall sorteras fel och kan därför inte återvinnas.
Källa: Projektet Miljörummet, Fastighetägarna Stockholm
FAKTA Samverkansprojektet Miljörummet

Samverkansprojektet Miljörummet är ett samarbete mellan Fastighetsägarna Stockholm och fastighetsbolaget Olov Lindgren.

Projektet genomförs ihop med Förpacknings- och Tidningsinsamlingen (FTI), Stockholm Vatten och Avfall, Stockholm Exergi samt Miljöförvaltningen i Stockholm.

Källa: Fastighetsägarna Stockholm
Bevaka ämnen i artikeln

Avfall Bestämmelser Bostäder Hållbarhet Lokaler
Fackområden

Anläggning Förvaltning Husbyggnad Renovering
Mer i ämnet

Fler nyheter

FAKTA Några utmaningar med den ökande mängden avfall

  • Brist på förvaringsutrymme i många fastigheter.
  • En otydlig ansvarsfördelning mellan fastighetsägare och kommuner.
  • Ökade krav på sortering och digitalisering.
  • Mycket avfall sorteras fel och kan därför inte återvinnas.
Källa: Projektet Miljörummet, Fastighetägarna Stockholm
FAKTA Samverkansprojektet Miljörummet

Samverkansprojektet Miljörummet är ett samarbete mellan Fastighetsägarna Stockholm och fastighetsbolaget Olov Lindgren.

Projektet genomförs ihop med Förpacknings- och Tidningsinsamlingen (FTI), Stockholm Vatten och Avfall, Stockholm Exergi samt Miljöförvaltningen i Stockholm.

Källa: Fastighetsägarna Stockholm