Varan har lagts till i varukorgen
BAM-handboken uppdaterad
Arbetsmiljö 17 nov 2021
48395815-work-of-two-young-businessmen-using-touchpad-at-meeting
Handboken är den 16:e upplagan. Foto: Mostphotos
BAM-handboken är är en uppslagsbok med baskunskaper som behövs för att hantera arbetsmiljöfrågor på arbetsplatser. Nu har boken reviderats.

Organisationen Prevent ger ut BAM-handboken som är en omfattande uppslagsbok med grundläggande kunskaper om det mesta inom arbetsmiljöområdet. Boken är användbar för att hantera många olika typer av arbetsmiljöfrågor som kan förekomma på en arbetsplats, både fysiska och psykosociala.

I den nya versionen har flera kapitel omarbetats och förnyats bland annat för att stämma överens med Prevents övriga material och utbildningar om arbetsmiljö.

Exempel på ämnen som tas upp i boken är samverkan, ansvar och roller, lagstiftning, EU-regler, systematiskt arbetsmiljöarbete, belysning, ventilation, vibrationer, buller, belastningsergonomi, kemiska och biologiska hälsorisker, elektrisk och magnetisk strålning.

Om man behöver ytterligare kunskap inom ett specifikt område finns hänvisningar till fördjupningslitteratur och webbsidor. 

Bevaka ämnen i artikeln

Arbetsmiljö
Fackområden

Anläggning El & Tele Förvaltning Husbyggnad VVS
Mer i ämnet

Fler nyheter