Feedback
Varan har lagts till i varukorgen
Ställ rätt energikrav – checklista uppdaterad
Energi 15 mar 2021
nybyggnation
Uppdaterad skrift ger beställare stöd att ställa energikrav på byggnader. Foto: Byggherrarna
Sveby har gett ut en ny version av sin checklista för beställare som ställer krav på byggnaders energiprestanda. Skriften är tänkt som ett stöd för både formulering och uppföljning av energikrav.
Många beställare vill ställa krav på byggnaders energianvändning som går längre än Boverkets byggregler, BBR. För att säkerställa att byggnaden får den energiprestanda som beställts är det viktigt att ställa tydliga energikrav.

Fortsätt läsa – starta din prenumeration!

För 6 190 kr/år (ex. moms) får du obegränsad tillgång
till allt vårt digitala innehåll. Varje dag uppdateras nyheter
om lagar, regler, hållbarhet och ny teknik – i ett flöde som
du själv kan styra.


Prova kostnadsfritt i 14 dagar.

FAKTA Checklistan i korthet

 • Ställ krav på uppmätt energiprestanda. 
 • Använd Energiavtal 12 för att tydliggöra entreprenörens ansvar för byggnadens energiprestanda.
 • Eliminera oklarheter i förfrågningsunderlaget.
 • Definiera tydligt vad som ska ingå i energikravet.
 • Klargör vad som händer om kravet inte uppfylls.
 • Gör medvetna avvägningar mellan olika krav och tydliggör dessa för entreprenören.
 • Ta hänsyn till faktiska förhållanden.
 • Ange hur energiberäkningar ska göras och redovisas.
 • Använd Svebys indata för brukarbeteende.
 • Granska energiberäkningarna kritiskt.
 • Se till att det finns tillräckliga marginaler i beräkningar.
 • Granska detaljerna i anbuden.
 • Se till att det finns goda förutsättningar för uppföljning.
 • Använd Svebys verktyg för uppföljning och verifiering.
Källa: Sveby
Bevaka ämnen i artikeln

Energi Energieffektivisering Projektering Upphandling
Fackområden

Förvaltning Husbyggnad VVS
Mer i ämnet

Fler nyheter

FAKTA Checklistan i korthet

 • Ställ krav på uppmätt energiprestanda. 
 • Använd Energiavtal 12 för att tydliggöra entreprenörens ansvar för byggnadens energiprestanda.
 • Eliminera oklarheter i förfrågningsunderlaget.
 • Definiera tydligt vad som ska ingå i energikravet.
 • Klargör vad som händer om kravet inte uppfylls.
 • Gör medvetna avvägningar mellan olika krav och tydliggör dessa för entreprenören.
 • Ta hänsyn till faktiska förhållanden.
 • Ange hur energiberäkningar ska göras och redovisas.
 • Använd Svebys indata för brukarbeteende.
 • Granska energiberäkningarna kritiskt.
 • Se till att det finns tillräckliga marginaler i beräkningar.
 • Granska detaljerna i anbuden.
 • Se till att det finns goda förutsättningar för uppföljning.
 • Använd Svebys verktyg för uppföljning och verifiering.
Källa: Sveby