Varan har lagts till i varukorgen
Digitala väggar förändrar framtidens hem
Bostäder 17 mar 2021
den-digitala-vaggen-2
Den digitala väggen kommer att innebära ett stort steg i den fortsatta digitaliseringen av vår vardag, tror forskaren Morteza Abdipour. Foto: Umeå universitet
Tv:n kommer att kunna ersättas av digitala väggar. Vilka omvälvande och långtgående konsekvenser detta kan få har forskaren Morteza Abdipour vid Umeå universitet undersökt.  

Våra vardagsrumsväggar kan framöver vara täckta av digitalt e-papper, istället för tapeter. I sin helt färska avhandling har forskaren Morteza Abdipour, på Designhögskolan och Institutionen för Design vid Umeå universitet, undersökt hur digitala väggar kan påverka hur vi planerar våra bostäder och vilken inverkan detta kan få på olika vardagliga beteenden.

morteza Morteza Abdipour.
Det är en typ av rullbart E-papper med hög upplösningskvalitet som kan installeras på plana väggytor i hemmet.

Det var på 1950-talet som tv:n gjorde entré i våra hem. Den sociala dynamiken och vardagsrummets inredning förändrades för alltid. Introduktionen av den digitala väggen kan komma att få lika omvälvande och långtgående konsekvenser, menar Morteza Abdipour.

Kan du berätta hur en digital vägg fungerar rent tekniskt?

–  Digitala väggar är en mycket tunn interaktiv skärm i väggstorlek. Konstruktionen av digitala väggar kan utföras med olika produktionsmetoder, säger Morteza Abdipour.

I detta projekt designades en unik metod för att skapa den digitala väggen som potentiellt ska kunna produceras som en beläggning på papper.

– För närvarande är den digitala väggen i det konceptuella utvecklingsstadiet. Detta koncept använder en typ av rullbart E-papper, med hög upplösningskvalitet och möjligheter med olika alternativ för användargränssnitt, som kan installeras på en plan väggyta i hemmet, säger Morteza Abdipour.

Kunskap för teknikföretag och designers

Målet med forskningen kring digitala väggar är att skapa en medvetenhet kring ämnet för framtidens designers och teknikföretag. Genom att vi tar in den digitala väggen i våra vardagsrum kommer den gradvis att forma oss och vårt dagliga beteende, precis som smartphonen har gjort, menar Morteza Abdipour.

– Med en sådan kraftfull teknik kommer vi att börja förändra inte bara saker och inredning, utan även vårt beteende och i förlängningen kanske också våra värderingar. Målet med min forskning är att synliggöra dessa potentiella osynliga förändringar så att vi kan anpassa oss på bästa sätt, säger Morteza Abdipour.

Simulerad hemmiljö i projektet

digitala-vaggen Deltagarna i projektet fick testa de uppbyggda digitala väggarna i forskningslabbet. Foto: Umeå universitet

I forskningslabbet Design Research Lab fick deltagarna interagera och testa de uppbyggda digitala väggarna. Detta gav projektet en plattform för att förstå användarupplevelser och de barriärer för interaktion som deltagarna upplevde i en simulerad hemmiljö. Experimenten gav flera intressanta insikter om den synliga och osynliga påverkan som den digitala väggen kan få i våra framtida bostäder, berättar Morteza Abdipour.

De som medverkade i projektet uttryckte bland annat ett behov av en inredning som var bättre anpassad för att interagera med den digitala väggen. 

– Kraften i det digitala innehållet på väggen tycktes skjuta saker och ting på ett visst avstånd från väggen, mot mitten av rummet. Det skapar en nästan osynlig massa eller substans mellan deltagarna och den digitala väggen. Tv:n har förvisso en liknande effekt, men i ett rum där tre av fyra väggar är digitala, multipliceras den effekten radikalt, säger Morteza Abdipour.

Vad ser du för fördelar med de digitala väggarna?

– Det är viktigt att vara medveten om konsekvenserna av att använda denna framtida teknik hemma. Den digitala väggen kan vara till hjälp att föra samman människor, till exempel äldre deltagare menade att digitala väggar skulle kunna hjälpa dem att delta i flera evenemang på distans och att vara aktiva i sociala aktiviteter, som till exempel gym eller olika liveevenemang säger Morteza Abdipour.

Den digitala väggen kan också fungera som en möjlighet för fjärrkommunikation, till exempel när människor behöver stanna länge i ett hem, som under en pandemikris. Dessutom kan de digitala väggarna var till hjälp för utbildningssystemet, där eleverna kan delta i olika aktiviteter och kurser på distans.

Ser du några nackdelar med den här nya tekniken?

– Att använda digitala väggar skulle kunna innebära nackdelar för vår hälsa och vår integritet i hemmet. Till exempel kan människor påverkas emotionellt genom att använda en stor skärm, och vissa grupper av människor kan komma att påverkas mer än andra. Denna forskning visar att en utsatt grupp människor är de med till exempel kognitiva funktionshinder  som påverkas känslomässigt mer av innehållet på stora skärmar.

Det är också viktigt att skydda informationen på skärmarna av väggstorlek om flera familjemedlemmar samtidigt använder de digitala väggarna, menar Morteza Abdipour.

– Detta område kring integritet kan förbättras med vissa etiska överväganden, till exempel möjligheter för människor att relatera till och konfigurera den digitala väggen med avseende på integritet kring social interaktion.

Bevaka ämnen i artikeln

Bostäder Digitalisering Telekommunikation Teknik
Fackområden

El & Tele Förvaltning Husbyggnad Renovering
Mer i ämnet

Fler nyheter