Varan har lagts till i varukorgen
”Dags att jordfelsbrytare typ B blir standard”
Elinstallation 8 mar 2021
solcell_fredrik
Installatörsföretagen har kommit ut med en ny rapport "Utbredning av likström i lokalnäten" . Fredrik Byström Sjödin är en av författarna. Foto: Mostphotos/Installatörsföretagen
Välj en jordfelsbrytare typ B när du ska installera solceller så minskar risken avsevärt för EMC-störningar, visar en rapport från Installatörsföretagen. "Vi uppmanar alla installatörer att välja typ B", säger Fredrik Byström Sjödin.

På senare tid har man misstänkt att det finns en typ av störningar i elnätet vid solcellsanläggningar som gör att jordfelsbrytaren inte alltid löser ut. Detta kan ske på ens eget nät men även på grannens nät. Installatörsföretagen har därför tagit initiativ till en rapport som nu har presenterats.

– Våra undersökningar i rapporten visar att solceller i kombination med jordfelsbrytare av typ A kan ha just den effekten. Dock är risken inte så stor nu 2021, men när volymen av anläggningar ökar kan det bli ett problem, säger Fredrik Byström Sjödin, elsäkerhetsexpert på Installatörsföretagen.

I rapporten har följande frågeställningar tagits upp:

  • Förekommer överhuvudtaget likströmskomponenter i det allmänna lokalnätet?
  • Kan de spridas till andra elanläggningar och påverka jordfelsbrytare?
  • Finns det någon risk att jordfelsbrytare får felfunktion på grund av detta?

Undersökningarna har gjorts som fältstudier på installerad utrustning, samt genom modellering av ett generiskt TN-kopplat, direktjordat lokalnät.

Större gränsvärde än väntat

Rapporten visar att det förekommer likströmskomponenter i direkt anslutning till växelriktare i en omfattning som ligger på 5-8 procent av växelriktarens nominella växelström, vilket är mycket större än gränsvärdet på maximalt 0,5 procent enligt produktstandarden.

fredrik-bystrom-sjodin.portratt Fredrik Byström Sjödin, Installatörsföretagen.

Vid likström högre än 6 mA slutar jordfelsbrytare av typ A att fungera utan några synliga spår, inte bara i huset med solcellsanläggningen. De fastnar i tillslaget läge. Jordfelsbrytare av typ A kan slås ut även i angränsade hus utan att ägaren märker det.

– Att det finns så mycket likströmskomponenter i elnätet känns oroväckande, speciellt med tanke på hur lite solceller vi har i landet. Vi kan inte med 100 procent säga att de kommer från växelriktare men allt tyder på det, säger Fredrik Byström Sjödin. 

"Dags att typ B blir standard"

Är man orolig över sin nuvarande anläggning ska man be ett elinstallationsföretag kontrollera jordfelsbrytarna och om det bedöms nödvändigt byta från typ A till typ B, fortsätter Fredrik Byström Sjödin.

– Här har alla i branschen möjlighet att påverka, från konsulter till installatörer. Det är dags att använda typ B som standard jordfelsbrytare. Den är betydligt tåligare än typ A för den här typen av störningar.

För att undvika EMC-störningar är det också viktigt att  mäta hur mycket likström som finns runt växelriktaren när man installerar en solcellsanläggning. En växelriktare får inte släppa ut hur mycket likström som helst och är det för mycket måste man kontakta återförsäljaren av produkten.

– Nu ser vi fram emot en fortsatt debatt, nya flera utredningar och hoppas framförallt att installatörerna gör ett tekniksprång och börjar installera typ B, säger Fredrik Byström Sjödin.

Frågeställningar i rapporten

I rapporten har följande frågeställningar tagits upp:

  • Förekommer överhuvudtaget likströmskomponenter i det allmänna lokalnätet?
  • Kan de spridas till andra elanläggningar och påverka jordfelsbrytare?
  • Finns det någon risk att jordfelsbrytare får felfunktion på grund av detta?

Undersökningarna har gjorts som fältstudier på installerad utrustning, samt genom modellering av ett generiskt TN-kopplat, direktjordat lokalnät.

Rapporten "Utbredning av likström i lokalnäten" kommer inom kort även ut i en engelsk version. 

Bevaka ämnen i artikeln

Elinstallation Elproduktion Styr och övervakning Teknik Renoveringar Miljö
Fackområden

El & Tele Husbyggnad
Mer i ämnet

Fler nyheter