Varan har lagts till i varukorgen
Allt fler efterfrågar digitala verktyg
Digitalisering 22 mar 2021
digitala-verktyg-svensk-byggtjanst
Svensk Byggtjänsts enkät är inspirerad av en större undersökning genomförd av Molio, Danmarks motsvarighet till Svensk Byggtjänst. Illustration: Svensk Byggtjänst
Användningen av branschspecifika digitala verktyg har ökat med över 60 procent under coronapandemin. Det visar en enkät från Svensk Byggtjänst.

I och med coronapandemin har digitaliseringen tagit ett stort kliv framåt och nya arbetssätt har växt fram. Efterfrågan på digitala verktyg är idag större än någonsin, inte minst inom byggbranschen.

Svensk Byggtjänst har genomfört en öppen enkät angående hur coronakrisen påverkat byggbranschens digitalisering.

Den visar att tillämpningen av digitala branschverktyg som till exempel Dalux Build, iBinder, Interaxo, BIM360 Field, Autocad, Navisworks och Tekla har fått en rejäl ökning det senaste året. Drygt 60 procent bekräftar en de ökat sin användning av branschspecifika digitala verktyg och över 80 procent vill fortsätta det digitala arbetet efter coronapandemin.

– Det är en positiv framgång för den enskilda verksamheten men även för byggbranschens utveckling i stort, säger Erik Kalmaru, kommunikationsansvarig för Svensk Byggtjänst.

Digitaliseringen i siffror

Ungefär 90 procent av de tillfrågade i enkäten anser att digitala verktyg är viktiga för att kunna nå uppsatta mål inom verksamheten. Digitaliseringen har även förbättrat kommunikationen och ökat effektiviteten för många, detta trots en pågående pandemi.

  • Ungefär 70 procent bekräftar att coronakrisen hjälpt företagets medarbetare att anamma nya digitala lösningar.
  • Över 85 procent menar att användandet av digitala verktyg bidragit till att lösa utmaningar gällande kommunikation och planering i hög eller mycket hög grad.
  • Drygt 60 procent tycker att arbetet blivit mer effektivt sedan implementeringen av digitala verktyg anpassade för branschen. 

Svensk Byggtjänsts enkät är baserad på ungefär 100 svar från byggherrar, beställare, entreprenörer, arkitekter, tekniska konsulter, förvaltare och andra inom privat och offentlig sektor där majoriteten har minst fem års erfarenhet.

Bevaka ämnen i artikeln

Digitalisering Kris och beredskap Projektering Teknik
Fackområden

Anläggning El & Tele Förvaltning Husbyggnad VVS
Mer i ämnet

Fler nyheter