Varan har lagts till i varukorgen

Uppdaterad vägledning om miljökrav

Bostäder 18 maj 2021
23168773-person-hand-wearing-gloves-measuring-wetness
Buller, fukt och radon. I vägledningen om miljökrav finns en checklista för att snabbt kunna överblicka vilka områden som berör den egna verksamheten. Foto: Mostphotos
Den uppdaterade vägledningen ”Koll på miljökraven” är tänkt att vara ett stöd i bostadsföretagens arbete med att uppfylla kraven på verksamhetsutövarens egenkontroll i miljöbalken.

Vägledningen ”Koll på miljökraven” ges ut av Sveriges Allmännytta och har som syfte att ge en överblick av vad ett bostadsföretag måste hålla koll på när det gäller miljörisker i verksamheten.

Den stora utmaningarna för många bostadsföretag är att få till ett systematiskt arbetssätt, att ta fram relevanta rutiner och få till en tydlig ansvarsfördelning.

Råd från myndigheter och övergripande krav

Sveriges Allmännytta har tagit fram ett förslag på vad som kan ingå i ett egenkontrollprogram för bostadsföretag. Detta utifrån de övergripande kraven i lagstiftningen, allmänna råd från myndigheter och den praxis som vuxit fram hos kommunerna om fastighetsägarens egenkontroll.

Buller, fukt och farligt avfall

Egenkontrollens olika delar spänner över många områden. Det handlar om allt från buller, fukt, radon, skadedjur och legionella till farligt avfall, energihushållning, klimatpåverkan, asbest, köldmedia och fettavskiljare.

I vägledningen finns en checklista för att bostadsföretagen snabbt ska kunna överblicka vilka områden som berör den egna verksamheten. Det finns också en mall för hur en riskanalys ska genomföras.

Mäta energianvändandet

Patrizia Finessi, Sveriges Allmännyttas expert på miljöfrågor, tror att energiuppföljning är det som bostadsföretagen har bäst koll på idag.

– Där är det naturligt att mäta användningen av energi och det finns en morot ekonomiskt i att spara energi, inte enbart för klimat och miljö, säger Patrizia Finessi på Sveriges Allmännyttas hemsida.

Sedan menar hon att fler bostadsföretag behöver arbeta med utbytesprincipen, det vill säga att välja produkter och material som innehåller färre farliga ämnen. Detta är en utmaning för hela branschen att hitta bättre miljöalternativ på marknaden som fyller samma funktion som de befintliga.

Bevaka ämnen i artikeln

Bostäder Energi Energieffektivisering Innemiljö Miljö Vatten och avlopp
Fackområden

Förvaltning
Mer i ämnet

Fler nyheter