Varan har lagts till i varukorgen
Trots skador öppnades Hisingsbron
Konstruktion 10 maj 2021
hisingsbron_goteborg
Varje pylon väger cirka 125 ton och når en höjd av 55 meter. Foto: Skanska
Fyra år efter byggstarten har Hisingsbron i Göteborg börjat användas för trafik. Men nyligen upptäckta deformationer höll på att stoppa öppnandet.

Den nyöppnade bron ersätter den över 80 år gamla Götaälvbron som nått sin tekniska livslängd. De skiljer sig åt en del. Den gamla bron är 28 meter bred mot Hisingsbron 40 meter. För Hisingsbron är den segelfria höjden 12 meter mot Götaälvbrons 18,3 meter i stängt läge.

2017 påbörjades grundläggningsarbeten till den nya bron med en stor mängd pålningsarbete. Många olika typer av pålning har behövt användas i projektet, som Omvärldsbevakning skrev om 2019. Slagna och borrade betongpålar användes. Vid ett ställe fick betongpålarna bytas ut till stålpålar, något som beräknas ha fördyrat projektet med omkring 100 miljoner kronor.

hisingsbron-under-konstruktion Trots att stålet levererades från fabriken till Hisingsbron ett år för sent lyckades man bli klar med bron enligt tidsplan. Foto: Skanska

Skada i konstruktionen

Den nya brons tekniska livslängd är beräknad till 120 år. Bara en vecka innan Hisingsbron planerade öppnande upptäcktes deformationer i lyftspannet. Hur de hade kunnat uppstå var enligt Göteborgs stad oklart och något som ska utredas närmare.

Trots skadorna bedömdes ändå bron kunna öppna för trafik enligt Bärighetsklass 1. Bedömningen var att Hisingsbrons lyftspann inte skulle påverkas negativt av påsläppandet av trafik.

hisingsbron_pylonerna Pylonerna lyftes på plats med hjälp av lyftkran. Foto: Skanska
FAKTA Hisingsbron

Entreprenör: Skanska och MTH

Bredd: 40 meter

Segelfri höjd: 12 meter/28 meter i öppet läge

Pylonernas höjd: 55 meter

Total brolängd: 1 380 meter (samtliga delar)

Brodel över Göta älv: 440 meter

Källa: Göteborgs stad
Bevaka ämnen i artikeln

Konstruktion Vägar och gator
Fackområden

Anläggning
Mer i ämnet

Fler nyheter

FAKTA Hisingsbron

Entreprenör: Skanska och MTH

Bredd: 40 meter

Segelfri höjd: 12 meter/28 meter i öppet läge

Pylonernas höjd: 55 meter

Total brolängd: 1 380 meter (samtliga delar)

Brodel över Göta älv: 440 meter

Källa: Göteborgs stad