Varan har lagts till i varukorgen

Reningsverket som ska bli slamfritt

Hållbarhet 20 maj 2021
margretelund-reningsverk
Om några år kan reningsverket i Margretelund vara ett av de första i världen som inte producerar slam som en restprodukt. Foto: Roslagsvatten
Kommunala VA-bolaget Roslagsvatten siktar högt med ett nytt samarbete. Målet är att bygga ett avloppsreningsverk som inte skapar något slam.

Roslagsvatten gör arbetet i samarbete med företaget C-Green Technology och IVL Svenska Miljöinstitutet. Det som ska testas är bolagets teknik kallad Oxy Power HTC. Något som kan omvandla slam från reningsverk till en torr och steril biobaserad anrikad kolprodukt. Biokolet kan sedan användas för till exempel biobränsle.

När avloppsvatten renas i ett reningsverk blir en slutprodukt slam. Det är en rest av organiskt material som avskilts under reningsprocessen. På flera reningsverk tas slammet tillvara för att användas som bland annat växtnäring, då slammet innehåller mycket näringsämnen.

Tekniken från C-Green Technology används redan i dag vid massabruk i Finland för slam.

Flera fördelar med slamfritt

Arbetet ska börja med mindre tester i pilotskala. Först ska man testa att rena processvattnet från C-Green tillsammans med vatten från slamavvattning. Biokolet som uppstår ska även det testas för att hitta dess nytta som jordförbättringsmedel. Målet är att till slut bygga en fullskalig anläggning vid Roslagsvattens reningsverk i Margretelund.

Enligt Roslagsvatten finns det många nyttor om försöken blir lyckade. Bland annat försvinner slamlukten, transporter med slam från reningsverket kan upphöra och om ingen slamhantering behöver göras minskar utsläppen av växthusgaser.

Bevaka ämnen i artikeln

Hållbarhet Teknik Vatten och avlopp
Fackområden

Anläggning
Mer i ämnet

Fler nyheter